HAMMARSMEDEN HENRIC TIMPER FINLAND.

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 9++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Henric TIMPER är min farmors mormors morfars farfar:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Oäkta Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Oäkta Anna (1827 - 1871)

mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)

far: TIMPER, Herrman (1771 - 1839)

far: TIMPER, Herman (1746 - )

far: TIMPER, Henric (1708 - 1773)

HENRIC TIMPER BIOGRAFI:  Född 1708 och död 1773-03-19 i Billnäsbruk, Finland. Gift och barn med Okänd hon dör 1762-05-29 Pojo, Finland.

BARN: Johan TIMPER: Född1735 död 1803-01-28 Pojo, Billnäs, Finland. Gift med Lisa Vessberg, född 1741. De har barnen: Maria, född 1763, Anna Lena, född omkring 1767, Carl Johan, född 1770, Fredric, född. 1772-04-21 Ulrica född 1785.

Henric TIMPER: Född 1738 död 1803 Pojo, Billnäs, Finland. Gift med Christina Nilsdotter född 1744 i Karis, Finland De har barnen: Catharina född 1770, Stina född 1776 och Herman född 1782.

Herman TIMPER Född 1746 Nyland (Finland).


SAMMANFATTNING PERSONHISTORIA:

Årtal

1708

1735

1738

1746

1762

1773

Ålder

Händelse

Födelse 1708 Finland.

Sonen Johan TIMPER föds 1735.

Sonen Henric TIMPER föds 1738.

Sonen Herman TIMPER föds 1746 Nyland (Finland).

Partnern Okänd OKÄND dör 1762-05-29 Pojo, Finland.

Död 1773-03-19 Billnäsbruk, Finland.

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 8++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Herman TIMPER är min farmors mormors morfars far:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Oäkta Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Oäkta Anna (1827 - 1871)

mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)

far: TIMPER, Herrman (1771 - 1839)

far: TIMPER, Herman (1746 - )


Herman TIMPERS BIOGRAFI: Född 1746 Nyland (Finland)

Hammarsmeden Herman Timper och dennes hustru Christina ISRAELSDOTTER Nyland (Finland) Han var Fiolist, trumslagare, troligen notkunnig.


SAMMANFATTNING PERSONHISTORIA:

Årtal

1746

1747

1762

1771

1773

1773

1776

1779

1779

1780

1803

1803

1816

1839

Ålder

Händelse

Födelse 1746 Nyland (Finland).

Partnern Christina (Stina) ISRAELSDOTTER föds 1747 Finland.

Modern Okänd OKÄND dör 1762-05-29 Pojo, Finland.

Sonen Herrman TIMPER föds 1771-04-27 Nyland, Finland.

Fadern Henric TIMPER dör 1773-03-19 Billnäsbruk, Finland.

Dottern Maria Elisabet TIMPER föds 1773-12-17 Fagerviks bruk, Fagervik, Finland..

Sonen Karl Johan TIMPER föds 1776-04-10 Finland.

Bosatt 1779 Hammarbacken, Finland.

Dottern Lovisa HERMANSDOTTER-TIMPER föds 1779-01-14 Hammarbacken, Finland.

Bosatt 1780 Billnäsbruk, Finland.

Brodern Henric TIMPER dör 1803 Pojo, Billnäs, Finland.

Brodern Johan TIMPER dör 1803-01-28 Pojo, Billnäs, Finland.

Partnern VII:62 Christina (Stina) ISRAELSDOTTER dör 1816 Dahlsbruk, Dragsfjärd.

Sonen Herrman TIMPER dör 1839-12-24 Delsbo, (X).

 ++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 7++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Herrman TIMPER är min farmors mormors morfar:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Oäkta Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Oäkta Anna (1827 - 1871)

mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)

far: TIMPER, Herrman (1771 - 1839)


Herrman TIMPER TRUMSLAGARE och KYRKVAKTARES BIOGRAFI: Född 1771-04-27 Trumslagare Herrman Timper i Nyland, Finland, han bor

1779 i Hammarbacken, Finland

1780 till Billingfors bruk, Billinge, Pojo, Finland

1790 flyttar han flyttar till Sverige och finns i Sjömyra, Delsbo. Tog tjänst vid Delsbo kompani som trumslagare.

1791 bosatt i Sjömyra. Kyrkvaktare i Delsbo.

1792 flyttar han till Norrväna, Delsbo och blir där till sin död 1839

Han gifter sig 3 ggr.

1798-12-28 1:a hustru är Anna Persdotter f 1765-06-13 i Rasbo, de gifter sig och bor då i

Norrväna, Delsbo de får 5 barn 3 söner och 2 döttrar samtliga födda i Norrväna, hustru Anna dör 1812-08-15


1808-1809 Deltog i fälttåget mot Ryssland som soldat och trumslagare.

Det krig som man i Finland brukar kalla finska kriget 1808-1809 hör till de viktigaste skedena i vårt lands historia. Kriget som sådant framstår som relativt obetydligt (ur europeiskt perspektiv) och kan på inget sätt mäta sig med de stora samtida fälttågen i Europa som fr.o.m. 1805 även gällde Sverige. Sistnämnda år anslöt sig Sverige till Ryssland, Österrike

och Storbritannien i den stora kampen mot Napoleons Frankrike, en kamp som gick illa för de förbundna även

efter att Preussen anslutit sig till dem. Då Ryssland överraskande slöt fred med Frankrike i juli 1807 och bytte

sida, var Sveriges läge plötsligt mycket farligt i synnerhet som Gustav IV Adolf vägrade att gå med på de

franska krav som Ryssland ställde (Bryt handeln med Storbritannien!).


De ryska anfallsplanerna sattes i verket i slutet av februari 1808 och ledde snabbt till en rysk ockupation av

södra Finland. Den svenska armén drog sig skyndsamt tillbaka till Uleåborgstrakten och lyckades inte senare

återta de förlorade områdena – särskilt som den viktiga svenska fästningen Sveaborg inom kort kapitulerade.

Efter en rad nederlag tvingades de svenska (dvs. finska) trupperna att lämna Finland vid årsskiftet 1808/1809,

men kriget kom att fortsätta till hösten 1809, då Sverige tvingades avstå från Finland till Ryssland.

Under ett krig som i synnerhet i Österbotten, Tavastland, Savolax, Norra Karelen och på Åland kom att svepa

fram och tillbaka hände det en hel del.


Flera avgörande beslut fattades i huvudstäderna (S:t Petersburg och Stockholm) och inom den militära ledningen

på svensk och rysk sida. I själva verket drogs riktlinjerna för den ryska angreppsplanen 1808 upp av en finne,

Göran Magnus Sprengtporten som redan i över 20 år varit i rysk

tjänst. På svensk sida leddes trupperna i Finland delvis av finnar. Finland och dess invånare fick dock

huvudsakligen finna sig i rollen av föremål för en strid, där det var andra än landets egna invånare som fattade

de stora, viktiga besluten.


1819-12-30 2:a Hustru blir Anna Olsdotter f 1776 i Jämtland, Wemdalen och via Uppgärde och Rise i

Wemdalen, kommer hon till Sverige, hon finns i Norrväna, Delsbo, 1819 men har förmodligen kommit hit tidigare

hon har varit gift med en soldat, blir enka och gifter sig sedan med Timper. Anna dör 1831-12-13 i Delsbo, 55-år

gammal. Dödsbok för Delsbo finns inte för år 1831, men enligt bouppteckningen dör hon 1831-12-13

I VIGSELBOKEN står : 30 DEC 1819 Delsbo, Gavleborg, Sweden. Trumslagare Herrman Timper, soldatenkan

Anna Olsdotter i Norrväna.

Chefens tillstånd, jämte behöriga afvittnings bevis aflemnade

Detta var den sista vigseln år 1891 i Delsbo

1829 Undergått Kunglig Kyrkoplikt för enkelt lån.

1829 Kyrkovakt ordinarie.

1832 3:e Hustru blir Anna Jönsdotterf 1789-09-15 han är tydligen förtjust i namnet Anna, de gifter sig bara

några månader efter att Anna Olsdotter dött. Anna Jönsdotter blir enka på julafton 1839 Hon finns kvar i

Norrväna, Delsbo, 1843.

1864-10-05 dör Anna så här står det i dödsboken: Afsk. Kyrkovakt Herman Timpers Enka i Långede, 75-år och 20 dagar gammal. Dog i Lungsot.

1839-12-24 dör Herrman på själva julafton.

Trumslagare vid Hälsinge regemente, samt kyrkvaktare i Delsbo. Bosatt i Norrväna.

Bouppteckningen: Man kan se i bouppteckningen att detta är hans 3:e fru som står som änka Anna Jönsdotter. Vidare ser man i bouppteckningen att han hade 3 getter 2 kor och 2 killingar,

men när jag bläddrar i bouppteckningen hittar jag konstigt nog ingen trumpet.

SAMMANFATTNING PERSONHISTORIA:

Årtal

1771

1773

1776

1776

1779

1779

1780

1789

1790

1791

1792

1794

1795

1798

1799

1799

1799

1801

1801

1802

1802

1804

1806

1809

1810

1812

1815

1816

1816

1819

1823

1824

1824

1829

1829

1830

1831

1832

1835

1838

1839

1840

Ålder

2 år

4 år

5 år

7 år

18 år

27 år

28 år

28 år

29 år

31 år

32 år

35 år

41 år

48 år

60 år

68 år

Händelse

Födelse 1771-04-27 Nyland, Finland.

Systern Maria Elisabet TIMPER föds 1773-12-17 Fagerviks bruk, Fagervik, Finland..

Brodern Karl Johan TIMPER föds 1776-04-10 Finland.

Makan Anna OLOFSDOTTER föds 1776-10-28 Jämtland, (Z).

Bosatt 1779 Hammarbacken, Finland.

Halvsystern Lovisa HERMANSDOTTER-TIMPER föds 1779-01-14 Hammarbacken, Finland.

Bosatt 1780 Billnäsbruk, Finland.

Makan Anna JÖNSDOTTER föds 1789-09-15.

Bosatt 1790 Nyland, Finland.

Bosatt 1791 Sjömyra, Delsbo, (X).

Bosatt 1792 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1794 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1795 Norrväna, Delsbo, (X).

Vigsel Anna PERSDOTTER 1798-12-28 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1799 Norrväna, Delsbo, (X).

Dotter Kristinas födelse 1799-10-05 Norrväna, Delsbo, (X).

Dottern Christina (Stina) TIMPER-HERMANSDOTTER föds 1799-10-05 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1801 Norrväna, Delsbo, (X).

Dottern Greta TIMPER-HERMANSDOTTER föds 1801-01-12 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1802 Norrväna, Delsbo, (X).

Sonen Pehr (Per) HERMANSSON TIMPER MARCHE föds 1802-11-14 Norrväna, Delsbo, (X).

Sonen Herrman TIMPER föds 1804-03-01 Norrväna, Delsbo, (X).

Sonen Carl TIMPER föds 1806-05-24 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1809 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1810 Norrväna, Delsbo, (X).

Makan Anna PERSDOTTER dör 1812-08-15 Delsbo, (X).

Bosatt 1815 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1816 Norrväna, Delsbo, (X).

Modern Christina (Stina) ISRAELSDOTTER dör 1816 Dahlsbruk, Dragsfjärd.

Vigsel Anna OLOFSDOTTER 1819-12-30 Delsbo, (X).

Bosatt 1823 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1824 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1824 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1829 Norrväna, Delsbo, (X).

Kyrkoplikt 1829 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1830 Norrväna, Delsbo, (X).

Makan Anna OLOFSDOTTER dör 1831-11-04 Delsbo, (X).

Vigsel Anna JÖNSDOTTER 1832 Delsbo, (X).

Bosatt 1835 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1838 Norrväna, Delsbo, (X).

Död 1839-12-24 Delsbo, (X).

Bouppteckning 1840-01-07 Delsbo, (X).

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 6++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Christina (Stina) TIMPER-HERMANSDOTTER är min farmors mormors mor:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Oäkta Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Oäkta Anna (1827 - 1871)

mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)


TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) BIOGRAFI: I födelsboken står att hon är född 1799-10-05

senare i hfl står 1799-09-05 I dödsboken står att hon är 79-år och 1 dag gammal då hon dör bör då vara

född 1799-07-05, Födelsebokens datum får gälla.

1812-08-15 Dör modern och barnen flyttar året före till Prästgården.

Tre syskon Tillman till Prestgården i Forsa

1811-1812 finns hon i Prestgården hos Klockaren Lars Jacob Fragmen. Här finns även 10-årige brodern

Pehr Hermansson här finns också systern 11-åriga Greta Hermansdotter.

Tre syskon Timper finns här 1812

1812 Flickan Christina Timper kommer till Klockarsvedja då hon är 13-år gammal. Här i Klockarsvedja finns hon

hos bonden Olof Andersson f 1753 och hans nya hustru Lisa Mickelsdotter sedan hans förra fru Anna

Andersdotter dött 1811.

Här på gården finns också Olof Anderssons fosterson Anders Gustaf Kjullin från Stockholm 1791-08-23

med hustru Karin Persdotter 1792-07-16 och sonen Olof 1817-09-30.

Kjullin är min farfars farfar och barnhusbarn.

1816 Rumsta Piga hos bonden Per Persson f 1752

1817 Fortfarande Piga hos bonden Per Persson f 1752

1819 Piga hos Nämndeman Per Jonsson i Rumsta

1837 Flyttar inom Rumsta och finns här 1837 Gamla pigan Stina Hermansdotter med oäkta dottern

Anna 1827-12-18

1846-1848 Rumsta Gamla pigan Stina Hermansdotter Delsbo 1799-07-05 (Födelsedatumet fel?)

1848 Stina flyttar till Öfverby och gifter sig med Hjulmakare Per Mattson Rolin

1848-06-04 Gifter sig Stina

1848-1878 Öfverby

1878-07-06 Dör Hermansdotter Stina, f hjulmakar enka, Överby 79-år och 1 dag gammal.


SAMMANFATTNING PERSONHISTORIA:

Årtal

1799

1799

1801

1801

1802

1802

1804

1806

1809

1811

1812

1812

1812

1816

1816

1817

1819

1819

1827

1830

1831

1836

1837

1837

1839

1846

1848

1848

1848

1851

1855

1855

1858

1871

1871

1874

1877

1878

Ålder

1 dagar

1 år

1 år

3 år

4 år

6 år

12 år

12 år

28 år

40 år

48 år

55 år

58 år

71 år

74 år

77 år

78 år

Händelse

Födelse 1799-10-05 Norrväna, Delsbo, (X).

Dop 1799-10-06 Norrväna, Delsbo, (X).

Systern Greta TIMPER-HERMANSDOTTER föds 1801-01-12 Norrväna, Delsbo, (X).

Maken Per MATSSON PERSSON ROLIN föds 1801-09-21.

Bosatt 1802 Norrväna, Delsbo, (X).

Brodern Pehr (Per) HERMANSSON TIMPER MARCHE föds 1802-11-14 Norrväna, Delsbo, (X).

Brodern Herrman TIMPER föds 1804-03-01 Norrväna, Delsbo, (X).

Brodern Carl TIMPER föds 1806-05-24 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1809 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1811 Prästgården, Forsa, (X).

Bosatt 1812-01 Klockarsveden, Forsa (X).

Modern Anna PERSDOTTER dör 1812-08-15 Delsbo, (X).

Modern dör 1812-08-15 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1816 Klockarsvedja, Forsa, (X).

Bosatt 1816-01 Funsta, Forsa, (X).

Bosatt 1817 Funsta, Forsa, (X).

Bosatt 1819 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1819-01 Rumsta, Forsa, (X).

Dottern Anna LARSDOTTER föds 1827-12-08 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1830 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1831 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1836 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1837 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1837-01 Rumsta, Forsa, (X).

Fadern Herrman TIMPER dör 1839-12-24 Delsbo, (X).

Bosatt 1846 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1848 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1848-06 Överby, Forsa (X).

Vigsel Per MATSSON PERSSON ROLIN 1848-06-04.

Bosatt 1851 Överby, Forsa (X).

Bosatt 1855 Överby, Forsa (X).

Brodern Pehr (Per) HERMANSSON TIMPER MARCHE dör 1855-02-23 Krusänga, Delsbo, (X).

Brodern Herrman TIMPER dör 1858-10-02 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1871 Överby, Forsa (X).

Dottern Oäkta Anna LARSDOTTER dör 1871-01-01 Byberg, Forsa, (X).

Maken Per MATSSON PERSSON ROLIN dör 1874-04-19 Överby, Forsa (X).

Systern Greta TIMPER-HERMANSDOTTER dör 1877-08-13 Klångsta, Forsa, (X).

Död 1878-07-06 Överby, Forsa, (X).

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 5++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Anna LARSDOTTER är min farmors mormor:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Oäkta Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Oäkta Anna (1827 - 1871)


Anna LARSDOTTERS BIOGRAFI: Föds1827-12-08 Oäkta dottern Anna, så här står det i födelseboken:

Anna Dec. 8 döpt Dec. 9 oäkta fått nöddop .... pig. Vittne Stina Hermansdotter Rumsta 28-år.

1827-1854 bor i Rumsta

1854 flyttar till Byberg blir kvar där till sin död.

1868-01 Maken Jonas Olofsson emigrerar till Amerika, Fish Lake Township Minnesota.

1871-01-01 Dör Anna. Så här står det i dödsboken: Anna Larsdotter i Byberg Gift. Jan 1 Wattusot 43-år och

23 dagar gammal enkling, Husmans hustru, Född den 8 Dec 1827 och döpt den 9 s månad den (inskrivet av 8/1

av Högberg.) Gift 1854 med f. Bondeson Jonas Olsson i Byberg. Med honom 6 barn 2 söner och 4 döttrar,

af hvilka 1 son och 1 dotter är döda. Sjuk 14 dagar. Testam. 50+25

Hon är den första att dö detta år i Forsa.

Vattusot innebär vätskeansamling i kroppen, vanligen pga hjärtsvikt men ibland pga njur- eller leversjukdom.


SAMMANFATTNING PERSONHISTORIA:

Årtal

1827

1827

1828

1830

1831

1831

1836

1853

1854

1854

1856

1861

1862

1865

1865

1865

1866

1866

1868

1868

1870

1871

1871

Ålder

1 dagar

3 år

25 år

26 år

28 år

34 år

37 år

37 år

37 år

38 år

38 år

43 år

Händelse

Födelse 1827-12-08 Rumsta, Forsa, (X).

Dop 1827-12-09 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1828 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1830 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1831 Rumsta, Forsa, (X).

Maken Husman Jonas FORSLUND-OLOFSSON föds 1831-06-18 Byberg, Forsa, (X).

Bosatt 1836 Rumsta, Forsa, (X).

Dottern Anna JONSDOTTER föds 1853-11-18 Byberg, Forsa, (X).

Bosatt 1854 Byberg 2.

Vigsel Husman Jonas FORSLUND-OLOFSSON 1854-10-22 Byberg, Forsa, (X).

Sonen Olof JONSSON SNYGG föds 1856-09-18 Byberg, Forsa, (X).

Bosatt 1861 Byberg, Forsa, (X).

Dottern Fru Margta JONSDOTTER föds 1862-01-24 Sörhoga, Forsa, (X).

Sonen Tvilling Lars JONSSON föds 1865-07-15 Byberg, Forsa, (X).

Dottern Tvilling Sigrid JONSDOTTER föds 1865-07-15 Byberg, Forsa, (X).

Sonen Tvilling Lars JONSSON dör 1865-09-29 Byberg, Forsa, (X).

Dottern Tvilling Sigrid JONSDOTTER dör 1866-02-16 Byberg, Forsa, (X).

Dottern Sigrid FORSLUND föds 1866-08-21 Byberg, Forsa, (X).

Bosatt 1868 Byberg, Forsa, (X).

Bosatt 1870 Byberg, Forsa, (X).

Död 1871-01-01 Byberg, Forsa, (X).

Bouppteckning 1871-01-09 Byberg, Forsa, (X).

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 4++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MARGTA JONSDOTTER är min farmors mor:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Oäkta Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)


MARGTA JONSDOTTERS BIOGRAFI: Margtas mor dör 1871-01-01 och hennes far har dragit iväg till

Amerika 1868 så Margta blir ensam 9-år gammal och får fosterföräldrar.

Fosterföräldrar blir Bonden Jonas Andersson d.ä.född 1817-03-23 och hans hustru Margta Johansdotter

född 1825-02-06 gift 1849 det är Jonas andra gifte, de har en dotter Karin född 1853-09-14 enligt

Husförhör, 1871-1880.

Familjen samlas:

Margta, kommer till faderns mor änkan Sigrid Johansdotter och hennes son Johan Olofsson född 1837-01-21

tillsammans med Husman Jonas Olofssons övriga barn som han lämnade då han flyttade till Amerika dottern

Anna f. 1853, sonen Olof f.1856 och dottern Sigrid f.1866 enligt Husförhör, 1871-1880.


Enligt FOLKRÄKNING 1900 finns Familjen i Forsa:

Julius Elg, f. 1862 i Vahlö Stockh. l., Soldat N:o 6

Margta Jonsdotter, f. 1862 i Forsa

Ida Mariana, f. 1886 i Forsa

Per Johan, f. 1890 i Forsa

Karl Herman, f. 1892 i Forsa, emigrerade till Amerika.

Jonas Erik, f. 1895 i Forsa

Julius Rickard, f. 1897 i Forsa


SAMMANFATTNING PERSONHISTORIA:

Årtal

1862

1862

1862

1863

1865

1865

1865

1866

1866

1870

1870

1871

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1878

1879

1879

1879

1880

1881

1881

1883

1883

1885

1885

1885

1886

1887

1887

1888

1888

1889

1890

1891

1891

1892

1894

1894

1895

1895

1896

1897

1900

1901

1905

1907

1910

1914

1919

1927

1929

1933

1938

1938

Ålder

2 dagar

2 mån

3 år

3 år

3 år

4 år

4 år

8 år

8 år

10 år

12 år

13 år

14 år

16 år

16 år

17 år

19 år

19 år

20 år

21 år

23 år

23 år

24 år

25 år

25 år

26 år

26 år

27 år

28 år

29 år

     30år

31 år

31 år

33 år

35 år

43 år

48 år

52 år

57 år

64 år

67 år

71 år

76 år

Händelse

Födelse 1862-01-24 Sörhoga, Forsa, (X).

Dop 1862-01-26 Sörhoga, Forsa, (X).

Maken Äventyrare Julius ZETTERBERG ELG

föds 1862-04-08 Kålbo, Lunds ägor, Valö (C).

Bosatt 1863 Byberg, Forsa, (X).

Brodern Tvilling Lars JONSSON föds 1865-07-15 Byberg, Forsa, (X).

Systern Tvilling Sigrid JONSDOTTER föds 1865-07-15 Byberg, Forsa, (X).

Brodern Tvilling Lars JONSSON dör 1865-09-29 Byberg, Forsa, (X).

Systern Tvilling Sigrid JONSDOTTER dör 1866-02-16 Byberg, Forsa, (X).

Systern Sigrid FORSLUND föds 1866-08-21 Byberg, Forsa, (X).

Bosatt 1870 Byberg, Forsa, (X).

Halvbrodern Walter FORSLUND föds 1870-09-29 Fish Lake Township Minnesota.

Bosatt 1871 Nansta, (X).

Modern IV:8 Oäkta Anna LARSDOTTER dör 1871-01-01 Byberg, Forsa, (X).

Halvbrodern John (Johannes) FORSLUND föds 1872-12-25 Fish Lake Township Minnesota.

Bosatt 1873 Byberg, (X).

Halvbrodern Louise (Lars) FORSLUND föds 1874-12-13 Fish Lake Township Minnesota.

Bosatt 1875-11-19 Byberg, (X).

Halvbrodern W Vilhelm (Willie) FORSLUND föds 1876-09-11 Fish Lake Township Minnesota.

Halvbrodern Anders FORSLUND föds 1878-10-23 Fish Lake Township Minnesota.

Bosatt 1879 Byberg, (X).

Halvbrodern Anders FORSLUND dör 1879-01-14 Fish Lake Township.

Halvbrodern Andrew (Anders) Edwin FORSLUND föds 1879-12-22 Fish Lake Township Minnesota.

Bosatt 1880 Byberg, (X).

Halvsystern Tilda FORSLUND föds 1881-12-15 Fish Lake Township Minnesota.

Dottern Anna Kristina ZETTERBERG-ELG föds 1881-12-22 Nansta, Forsa (X).

Halvsystern Emma FORSLUND föds 1883-01-15 Fish Lake Township Minnesota.

Halvsystern Tilda FORSLUND dör 1883-10-10.

Flyttar från Hudiksvall 1885.

Halvsystern Tilda (Matilda Tina) FORSLUND föds 1885-02-16 Fish Lake Township Minnesota.

Vigsel Äventyrare Julius ZETTERBERG ELG 1885-11-28 Nansta, Forsa, (X).

Dottern Ida Mariana ELG föds 1886-04-30 Nansta, Forsa (X).

Halvsystern Christin FORSLUND föds 1887-05-07 Fish Lake Township Minnesota.

Halvbrodern John (Johannes) FORSLUND dör 1887-12-27.

Sonen Per Johan ELG föds 1888-05-28.

Halvsystern Lina (Lena?) FORSLUND föds 1888-11-21 Fish Lake Township Minnesota.

Sonen Per Johan ELG dör 1889-02-25.

Sonen Per Johan ELG föds 1890-03-20 Nansta, Forsa (X).

Bosatt 1891 Nansta, Forsa (X).

Halvsystern Minnie (Mayme) FORSLUND föds 1891-10-29 Fish Lake Township Minnesota.

Sonen Karl Herman ELG Föds 1892-02-07.

Dottern Odöpt Flicka föds 1894-01-01 Nansta, Forsa (X).

Dottern Odöpt Flicka dör 1894-01-07 Nansta, Forsa (X).

Bosatt 1895 Nansta, Forsa (X).

Sonen Odöpt Jonas Erik ELG föds 1895-05-14 Nansta, Forsa (X).

Bosatt 1896 Nansta, Forsa, (X).

Sonen Odöpt Julius Rickard ELGH föds 1897-04-20 Nansta, Forsa, (X).

Bosatt 1900 Nansta, Forsa, (X).

Bosatt 1901 Nansta, Forsa, (X).

Dottern Märta Teresia ZETTERBERG ELG föds 1905-04-27 Forsa, (X).

Bosatt 1907 Nansta, Forsa, (X).

Halvsystern Lina (Lena?) FORSLUND dör 1910-08-17.

Fadern Husman Jonas FORSLUND-OLOFSSON dör 1914-11-14 Fish Lake Township Minnesota.

Halvsystern Christin FORSLUND dör 1919-02-10.

Dottern Ida Mariana ELG dör 1927-01-18 Nansta, Forsa, (X).

Systern Anna JONSDOTTER dör 1929-04-22.

Sonen Odöpt Jonas Erik ELG dör 1933-02-03 Solbackens sanatorium, Hedemora, (W).

Död 1938-12-22 Forsa, (X).

Begravning 1938-12-31 Forsa Kyrka (X).

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 3++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ANNA KRISTINA ZETTERBERG-ELG är minfarmor:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Oäkta Anna Kristina (1881 - 1968))


SÖMMERSKAN ANNA KRISTINA ZETTERBERG-ELGS BIOGRAFI: Föds 1881-12-2 som oäkta dotter

Anna Stina fader ingen angiven

moder Jonsdotter Margta, piga, Nansta modern är 19-år gammal

1897-12-24 Piga hos Daniel Olsson, Långby, då 16-år gammal.

1902-09-15 Oäkta Martin föds Anna Kristina var inte gift med Anders då Martin föddes

1902-11-05 Arbetar som sömmerska.i Långby.

1903-10-17 Lysning.

1903-10-17 Här flyttar Anna Stina och Anders Lindström ihop och bosätter sig i Överby. Anders är Husman och

Anna Stina Sömmerska. Värnpliktsnummer 247 62/02

1903-11-11 gifter Anders och Anna Kristina sig så här står det i vigselboken: Anders Lindström, Husman,

Överbyn Anna Stina Elg pigan Överbyn

1905-04-25 Flyttnings betyg för ansökan om emigration, här tänker Anders och Anna Stina emigrera till

Amerika, men det blev aldrig av. Hur hade släkten sett ut om de emigrerat?

1897-1913 i Överby förutom ett år i Långby

1914-10-29 Hillen

1916-11-11 Veda

1919-11-07 flytt inom Veda.

1920-11-23 flytt inom Veda.

1924-11-20 Hillen

1925 Egna hemmen Iggesund.

1968-09-05 dör Lindström född Elg, Anna Stina

En liten kärring sur och elak många gånger.

Skämdes för att hennes far Julius Elg rymde från kärring och barn till Nord Amerika

Julius Elgs son Karl- Herman följde sin far i spåren och stack också till Amerika

För att leta sin far kanske?

Julius Elg var inte gift med Margta då Ann Kristina föddes.SAMMANFATTNING PERSONHISTORIA:

Årtal

1881

1881

1886

1888

1889

1890

1891

1892

1894

1894

1895

1895

1896

1897

1897

1901

1902

1902

1902

1903

1903

1903

1903

1904

1905

1905

1906

1907

1913

1914

1916

1916

1919

1920

1921

1924

1925

1927

1933

1938

1940

1957

1968

Ålder

4 år

6 år

7 år

8 år

10 år

12 år

12 år

13 år

14 år

15 år

16 år

20 år

20 år

20 år

21 år

21 år

21 år

21 år

22 år

23 år

23 år

24 år

32 år

34 år

34 år

37 år

38 år

39 år

42 år

45 år

51 år

57 år

86 år

Händelse

Bosatt 1881-12-22 Nansta.

Födelse 1881-12-22 Nansta, Forsa (X).

Systern Ida Mariana ELG föds 1886-04-30 Nansta, Forsa (X).

Brodern Per Johan ELG föds 1888-05-28.

Brodern Per Johan ELG dör 1889-02-25.

Brodern Per Johan ELG föds 1890-03-20 Nansta, Forsa (X).

Bosatt 1891 Nansta, Forsa (X).

Brodern Odöpt Carl Herman ZETTERBERG ELG föds 1892-02-07 Nansta, Forsa (X).

Systern Odöpt Flicka föds 1894-01-01 Nansta, Forsa (X).

Systern Odöpt Flicka dör 1894-01-07 Nansta, Forsa (X).

Bosatt 1895 Nansta, Forsa (X).

Brodern Odöpt Jonas Erik ELG föds 1895-05-14 Nansta, Forsa (X).

Adm 1896-05-25.

Brodern Odöpt Julius Rickard ELGH föds 1897-04-20 Nansta, Forsa, (X).

Bosatt 1897-12-24 Överby, Forsa (X).

Bosatt 1901 Överby, Forsa, (X).

Födelse Martin 1902-09-15 Överby, Forsa, (X).

Sonen Martin LINDSTRÖM föds 1902-09-15 Överby, Forsa, (X).

Bosatt 1902-11-05 Långby, Forsa, (X).

Bosatt 1903-10-17 Överby, Forsa, (X).

Lysning Anders LINDSTRÖM 1903-10-17 Överby, Forsa (X).

Bosatt 1903-11-11 Överby.

Vigsel Anders LINDSTRÖM 1903-11-11 Överby, Forsa (X).

Dottern Marta OLSSON FÖDD LINDSTRÖM föds 1904-08-09 Överby, Forsa, (X).

Betyg för emigration 1905-04-25 Överby, Forsa, (X).

Systern Märta Teresia ZETTERBERG ELG föds 1905-04-27 Forsa, (X).

Sonen Ungkarlen Karl LINDSTRÖM föds 1906-11-15 Överby, Forsa, (X).

Bosatt 1907 Överby, Forsa (X).

Bosatt 1913 Överby, Forsa (X).

Bosatt 1914-10-29 Hillen, Forsa, (X).

Dottern Edit LINDSTRÖM GIFT ENGHOLM föds 1916-07-02 Hillen, Forsa, (X).

Bosatt 1916-11-11 Veda, Forsa, (X).

Bosatt 1919-11-07 Veda, Forsa, (X).

Bosatt 1920-11-23 Veda, Forsa, (X).

Dottern Karin LINDSTRÖM GIFT BERGLUND föds 1921-08-06 Veda, Forsa, (X).

Bosatt 1924-11-20 Hillen, Forsa, (X).

Bosatt 1925 Iggesund.

Systern Ida Mariana ELG dör 1927-01-18 Nansta, Forsa, (X).

Brodern Odöpt Jonas Erik ELG dör 1933-02-03 Solbackens sanatorium, Hedemora, (W).

Modern Fru Margta JONSDOTTER dör 1938-12-22 Forsa, (X).

Fadern Äventyrare Julius ZETTERBERG ELG dör 1940.

Brodern Carl Herman ZETTERBERG ELG dör 1957 Denver Colorado, USA.

Död 1968-09-05 Iggesund 3:27.

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 2++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MARTIN LINDSTRÖM är min far:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)


MARTIN LINDSTRÖM BIOGRAFI:

1902-09.15 föds Oäkta sonen MARTIN LINDSTRÖM han föds 15/9 1902 Far Anders Lindström f vice korpral

Överby, 1881-09-02 (datumet är överstruket i födelseboken för Forsa) och hustru Ann Stina Elg, piga,

Överby 1881-12-22

1922 Flottan, militärtjänstgöring.

1940-06-01 gifter han sig med MARIA (MAJA) KRISTINA ERIKSSON f 1905-04-25.

1940-09-18 får de sonen Karl-Arne Tre månader efter att de gift sig, fy på sig.

1942-03-02 dotter Ingegerd

1947 börjar bygga eget hem med hjälp av Johan Mackin. som senare emigrerade till Amerika med hela familjen.

Fabriksarbetare i Forså Bruk, gick skiftgång vilket han hade svårt med,

var med om en olycka i fabriken skadade foten och handlederna.

Fick skola om till målare och fick dagskift.

Hobby: Trädgården, bridge och resor.

Var Näsviken trogen hela livet


Namnet Lindström kommer från farfars farfar Carl Lindström, Carl tog namnet Lindström som sitt

Soldatnamn

när han blev Soldat i Forsa Regemente som Vice Korpral No: 40.

Han var husman i en by i Näsviken som heter Klockarsvedja.

Troligtvis tog han namnet för att trädet Lind fanns i Klockarsvedja och Ström kom säkert av att Dellens

strömmade ner mot Näsviken.

Det var vanligt att man gjorde sådana här kompinationer på 1850-talet++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 1++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KARL ARNE LINDSTRÖMS BIOGRAFI:

1940-09-18 föds Karl-Arne

1940 Bor hos Sjöstens i Näsviken

1941-08-04 Döpt

1947 Börjar skolan Forsså Skola

1947 Klass 1 Hösten Signe Price Lärare

1947 Klass 1 Våren Selma Fagerström Lärare

1948 Klass 2 Hösten och Våren Signe Price Lärare

1949 Klass 3 Hösten och Våren Greta Nylen Lärare

1950 Klass 4 Hösten och Våren Ingrid Lindgren Lärare

1951-1952 Klass 5-6 Hösten och Våren Dagmar Ebbesen Lärare

1953 Klass 7 Lunds skola Hösten endast en termin Lärare Greta Nylen igen

1954 Fortsättningsskola en termin våren hemkunskap och sedan skogsvård detta var 1:a steget till obligatorisk

7:e klass i 2 terminer

1963-12-31 Förlovning med Ingrid Bengtsson

1966-09-10 Vigsel Ingrid Irene BENGTSSON i Forsa Kyrka

2014   74 år   Bosatt Arboga Ekvägen 11c.

Tillbaka till toppen av sidan