Lyktan i Delsbo

Lägenheten Lyktan i Delsbo, uppförd 1764 av min farmors, mormors,  mormors, morfars halvbror, Erik Phragmen född 1712

död 1772-06-01. Kyrkoherde, kontraktprost och rikstadsman. 

Han drunknade vid fiske i sjön Dellen.


( Lyktan tillhör 1941 konstnär Bror Hillgren)Lyktan, Bror Hillgrens museum

Knutslunda, Delsbo

Tel 0653-105 52, 165 81

Permanent museum i 1750-tals hus med konst och antikviteter. Allmogeföremål.

Föreläsning med litteraturanknytning anordnas. Öppet: Efter överenskommelse. Entré 20 kr/person.

Nära Delsbo kyrka ligger den gamla kommunistergården Lyktan.

Byggnaden uppfördes vid mitten av 1700-talet.

Här levde och verkade Delsbo sockens store skildrare, konstnären och författaren Bror Hillgren (1881-1955).

Både interiörer och bruksföremål finns kvar i välbevarat skick sedan hans tid på gården.

Att Delsbogården blev verklighet på Skansen var bland annat Hillgrens förtjänst.

Prästbostad och ateljé

Den gamla komministergården uppfördes vid mitten av 1700-talet, och ligger som sig bör i närheten av kyrkan, intill den nuvarande församlingsgården. Bostadshuset är en ovanlig och ålderdomlig byggnad, med bland annat loftgångskorridor och vackra interiörer. Omkring 1870 byggdes en ny och större komministergård, och på 1920-talet hotades Lyktan av rivning.

Konstnären och författaren Bror Hillgren köpte då den gamla gården, som därmed räddades för eftervärlden. Varje sommar åren 1925-54 huserade Hillgren i den före detta prästbostaden, där han också hade sin ateljè och ett forskarcentrum som Delsbo sockens hävdatecknare. Huset rymmer bruksföremål och möbler i synnerligen välbevarat skick.

Tillbaka till toppen av sidan.

Tillbaka till toppen av sidan.