SLÄKTEN PRAGMÉN (PHRAGMENIUS).

Tänk så en släktgren kan utvecklas.

Från Smeder till Kyrkoherdar för att på 1720-talet bli soldater, bönder på 1780-talet,

kyrkvaktare och trumslagarhustru i Delsbo och efter två bönder blir släkten arbetarsläkt genom min

farmors make Anders, sedan fabriksarbetare min far Martin och slutligen jag själv Karl Arne

springpojke, butiksanställd, butikschef och köpman. Men sen då, mina barn pysslar med data, fabrik,

och är lärare, deras barn vet vi inte än om de blir kyrkoherdar men knappast, de är redan nu

för dåligt skolade, men man vet aldrig.

Min syster Peter och Susannas barn då, samma sak där, men som sagt man vet aldrig vad de hittar på.


Släktens äldste kände medlem var den från Tyskland till Sverige inflyttade smeden Wernic Jonsson,

som vid sonen Jonas födelse omkring 1580 var bosatt i Piteå landsförsamling.

Den sistnämndes fyra söner antogo under studieåren i Uppsala efter födelsesocknen Hagby

släktnamnet Phragmenius, av grekiska ordet phragmos = hage, vilket släktnamn av senare

generationer förkortats till Phragmén, av några skrivet Fragmén.

Sonen Jonas Vernici studerade vid Uppsala blev sedan kyrkoherde och sedan följer två generationer

med kyrkoherdar som tar namnet Phragmenius.


Eftersom detta är en mastig släkthistoria har jag markerat med rött där det viktigaste finns.

Tar även med barn, gifte mm. som den intresserade kan ta del av, detta är inte markerat utan har

vanlig svart text.

Jag har markerat med blått där det finns en länk till annan sida.

Kom ihåg att inte klicka på det röda korset då du går ut från sidan, utan på pilen till vänster.


++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 13++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wernic JONSSON är min farmors mormors mormors morfars farfars farfar

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)

mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)

mor: PERSDOTTER, Anna (1765 - 1812)

mor: PHRAGMEN JAKOBSDOTTER, Barbro Margareta (Greta) (Babba Greta) (1738 - 1812)

far: PHRAGMEN, Jakob (1704 - 1766)

far: PHRAGMENIUS, Jonas (1669 - 1740)

far: PHRAGMENIUS, Jonas (1639 - 1702)

far: VERNICI, Jonas (1580 - 1656)

far: JONSSON, Wernic (1550 - ) Född Omkring 1550 Tyskland

Wernic Jonsson får en som med okänd moder, Jonas VERNICI Född 1580 i Piteå, (BD).

Död 1656-06 Uppsala, Hagby, (C).

 

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 12++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

JONAS VERNICIär min farmors mormors mormors morfars farfars farfar

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)

mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)

mor: PERSDOTTER, Anna (1765 - 1812)

mor: PHRAGMEN JAKOBSDOTTER, Barbro Margareta (Greta) (Babba Greta) (1738 - 1812)

far: PHRAGMEN, Jakob (1704 - 1766)

far: PHRAGMENIUS, Jonas (1669 - 1740)

far: PHRAGMENIUS, Jonas (1639 - 1702)

far:VERNICI, Jonas (1580 - 1656)


KYRKOHERDE JONAS VERNICIS BIOGRAFI: Jonas Vernici (även Wernicius eller Vareni) , född omkring 1580

i Piteå Landsförsamling, student vid Uppsala universitet 1599-03-07 (in classe physica) och skrev sig

"Jonas Vernici", han nämnes in Classe geometrica 1601-05-15 "Jonas Vernici Bothniensis" och uppflyttades

1605-10-04 i astronomiska (högsta) klassen.

Efter prästvigning erhöll han sin första ordinarie tjänst som 1:e komminister i Skellefteå 1613,

överflyttade till Hagby och Ramsta i Uppland 1615, antagligen som komminister där och blev kyrkoherde

efter sin svärfader därstädes 1628, död i juni 1656.

Gift med Margaretha Nilsdotter Sepelia, död 1678, vilken bodde i Stockholm 1665, då hon anhöll hos

konsistorium därstädes att få åtnjuta nådår efter sin "oförmodat avlidne son konrektorn".

Hon var dotter av kyrkoherden i Hagby och Ramsta Nicolaus Jonae Bothniensies okänd moder.

Barn: (enligt uppgift 14 söner och en dotter, av förra 10 döda i barndomen, alla födda i Hagby):

Nils, född 1628, student vid Uppsala universitet 1645-05-02: " Nicolaus Jonae Hagman), kallade sig sedan

Phragmenius, prästvigd 1660-04-16 komminister i Färentuna och Hilleshög av Uppsala ärkestift 1662, kyrkoherde

i Munsö av samma stift 1671, död barnlös i februari 1690. Han var gift, men inga handlingar lämna upplysningar

om hustruns namn. ****. Enda meddelande därom är prosten Taijards brev till domkapitlet 1690-03-05, vari han

underrättar om kyrkoherde Phragmenii död och därvid nämner som efterlevande "en klen och svag änka, som man

förmodar icke heller har långt igen".

Vernicius, född 1630, student vid Uppsala universitet 1645-05-22: " Vernicius Jonae Hagman", kallade sig sedan

Phragmenius, fil. mar. 1661 prästvigd 1663-01-23 kollega vid trivalskolan i Stockholm 1659 och sedan konrektor

där, död ogift 1665 i Stockholm (Nicolai), ringdes för honom 25/6.

Jonas: född 1639, död 1702, kyrkoherde. Se mer under Jonas Phragmenius.

Sofia: född 1643-01-28, död 1696-06-25 i Järvsö, fil. mag. Jacob Grubb, född 1631-11-30 i Gävle,

död 1701-12-30 på sin gård Kullsand invid Gävle, båda begravda i Järvsö kyrka.

Gabriel: född 1648 död 1705, kontraktperost. Se mer under Gabriel Phragmenius


Svärfadern Nicolaus Jouae kom från Skellefteå 2:e Komministratur till kyrkoherdetjänsten i Hagby 1605

och avled 1628. Den i U.H.M. nämnde kyrkoherde Petrus Tibelius var före honom, kom dit 1603 och blev

"satt därifrån" 1605


Sammanfattning personhistoria:

Årtal

1580

1599

1600

1601

1605

1613

1615

1628

1628

1630

1639

1643

1648

1656

Ålder

Händelse

Födelse 1580 Piteå, (BD).

Uppsala universitet 1599-03-07 Uppsala, (C).

Makan Margareta NILSDOTTER SEPELIA föds 1600.

Uppsala universitet 1601-05-15 Uppsala, (C).

Uppsala universitet 1605-10-04 Uppsala, (C).

Komminister 1613 Skellefteå, (BD).

Komminister 1615 Uppland, (C).

Kyrkoherde 1628 Uppland, (C).

Sonen Nicolaus (Nils) Jonae HAGMAN PHRAGMENIUS föds 1628.

Sonen Vernicius Jonae HAGMAN PHRAGMENIUS föds 1630.

Sonen Jonas PHRAGMENIUS föds 1639 Hagby, Uppsala, (C).

Dottern Sofia PHRAGMENIUS föds 1643-01-28.

Sonen Gabriel PHRAGMENIUS föds 1648.

Död 1656-06 Uppsala, Hagby, (C).

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 11+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

JONAS PHRAGMENIUS är min farmors mormors mormors morfars farfar

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)

mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)

mor: PERSDOTTER, Anna (1765 - 1812)

mor: PHRAGMEN JAKOBSDOTTER, Barbro Margareta (Greta) (Babba Greta) (1738 - 1812)

far: PHRAGMEN, Jakob (1704 - 1766)

far: PHRAGMENIUS, Jonas (1669 - 1740)

far: PHRAGMENIUS, Jonas (1639 - 1702)

KYRKOHERDE JONAS PRAGMENIUS BIOGRAFI: Jonas Phragmenius f.1639 i Hagby, Uppsala även

Fjärdhundra, Stockholm finns angivet son födelseort. Han var student vid Uppsala universitet 1654-05-06:

"Jonas Jonae Phragmenius", disp. pro. exercitio 1663-06-17: de hospitalitate (om gästvänskapen) och pro. gradu

1668-05-06:de libero hominis arbitro (om människans fria vilja), prästvigd 1670-08-04 och samma år lektor i

grekiska språket vid gymnasium i Gävle, * fil mag. i Uppsala 1692-12-12.

På grund av sin kända arbetsamhet och drift som gymnasiilärare blev han av ärkebiskop Baazius övertalad att år

1679 lämna lektoratet och bliva rektor vid trivalskolan därstädes, vilken post han skötte med samma trohet och

erkännande; Kyrkoherde i Delsbo av Uppsala ärkestift 1681, tillträdde 1682, preses** vid prästmötet i

Uppsala 18/6-19/6 1691, riksdagsman 1693, död 1702-06-14 och begravd i Delsbo kyrka samma år

31/7, varvid upplästes begravningsverser av E. W. Han kallades av allmoge "Lillprobsten"

Gift 1669 med Elisabeth Olofsdotter Aurivillius, född 1630, död 1706-08-12 i Delsbo

(vid hennes begravning upplästes verser, författade av systersonen rektor Olof enecopiander) -antagligen

tillhörande prästsläkten Agriviööius från Åkerby socken i Uppsala, vilket släktnamn bildats av orden ager (åker)

och villa (by), och var hon möjligen dotter.

* Inrättat 1668 genom överflyttning från Stockholm.

** Preses (av latin 'præses' = 'den som sitter framför'; plur. 'præsides' jfr 'president'). ordförande i en

vetenskaplig akademi eller liknande äldre ...

1669-1679 Lektor i Vasaskolan, Gävle, ämnen Grekiska och hebreiska

Sedan rektor i Gävle.

1681 Kyrkoherde i Delsbo.

Historik: 1640 till 1668

1640 grundades Sveriges fjärde gymnasium i huvudstaden Stockholm. Det första startades 1623 av entusiasten

och bildningsivraren biskop Johannes Rudbeckius i Västerås. Hans tanke var att blåsa liv i undervisningsväsendet i

landet som varit mycket svagt under Vasatiden. Den nya skolformen var knuten till kyrkan, och därför kom snart

skolor också i Skara och Linköping. Från statsmakterna sida såg man snart att den nya skolformen kunde fylla

behovet av tjänstemän i den växande svenska byråkratin. Det var med detta som grund som förmyndarregeringen

ledd av den svenska byråkratins fader Axel Oxenstierna såg behovet av utbildning. Den klassiska bildningen som

gymnasiet gav passade dock inte stockholmarna, och skolan blev snart ett problem med en full bemanning av

lärare men få elever. Man insåg snart att något måste göras och 1668 beslutades att skolan skulle flyttas från

huvudstaden. Kring 1668

Den 10 december 1668 samlades Karl IX:s förmyndarregering för att skriva under ett beslut som mer eller

glömts bort i nästan ett år. Ärendet gällde flytten av Stockholms gymnasium till Gävle. Gymnasiet i Stockholm var

en sorglig historia. Det hade grundlagts i närheten av Kungsträdgården, men intresset för klassisk lärdom i

huvudstaden var mycket svagt. De lektorer som anställts saknade arbetsuppgifter, det kom helt enkelt inga

studerande till lektionerna. Redan 15 år efter starten började man ge upp hoppet. 1663 konstaterades att man

måste göra något radikalt för att få igång verksamheten. Drottning Kristina ansåg att man inte hade råd att

avlöna 5 välbetalda lärare utan arbetsuppgifter. Tanken på att behålla gymnasiet i Stockholm gavs upp redan 1664

då riksdagen beslutade att det skulle flyttas till "en bekvämare ort... på det att dess ungdom må kunna så mycket

bättre hava lägenhet och tillfälle sig uti allehanda lärdom och studier exercera och förkovra".

Efter flera års utredningar och konkurrens mellan flera städer om att få gymnasiet beslutades slutligen

den 27 november 1667 att flytta Stockholms gymnasium till Gävle. I närmare ett års tid låg beslutet på

förmyndarregeringens bord innan änkedrottning Hedvig Eleonora tillsammans med Magnus Gabriel de la Gardie,

G.O. Stenbock G. Soop och P. Brahe äntligen skrev under beslutet den 10 december 1668.

Under december behandlades ärendet i domkapitlet i Uppsala och den 27 januari 1669 utsågs de första

lektorerna. Jacob Grubb, Olaus Aurivallius, Andreas Stiernman, Michael Kolmodin och Jonas Phragmenius.

Den 5 mars 1669 anlände Phragmenius till Gävle.

1693 Riksdagsman

1702 Död i Delsbo

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

1639

1643

1648

1654

1656

1665

1669

1669

1669

1670

1678

1679

1681

1690

1691

1692

1693

1696

1702

1702

Ålder

Händelse

Födelse 1639 Hagby, Uppsala, (C).

Systern Sofia PHRAGMENIUS föds 1643-01-28.

Brodern Gabriel PHRAGMENIUS föds 1648.

Student 1654-05-06 Uppsala, (C).

Fadern Jonas VERNICI dör 1656-06 Uppsala, Hagby, (C).

Brodern Vernicius Jonae HAGMAN PHRAGMENIUS dör 1665 Stockholm (A).

Lektor i Gävle 1669 Gävle, (X).

Vigsel Elisabeth OLOFSDOTTER AURIVILLIUS 1669.

Sonen Jonas PHRAGMENIUS föds 1669 i Delsbo, (X).

Prästvigd 1670-08-04 Uppsala, (C).

Modern Margareta NILSDOTTER SEPELIA dör 1678.

Rektor 1679 Gävle, (X).

Kyrkoherde 1681 Delsbo, (X).

Brodern Nicolaus (Nils) Jonae HAGMAN PHRAGMENIUS dör 1690-02.

Preses 1691 Uppsala, (C).

Fil. mag 1692-12-12 Uppsala, (C).

Rikstadsman 1693.

Systern Sofia PHRAGMENIUS dör 1696-06-25 Järvsö, (X).

Död 1702-06-14 Delsbo, (X).

Begravning 1702-07-31 Delsbo, (X).

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 10+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

JONAS PHRAGMENIUS är min farmors mormors mormors morfars far

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)

mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)

mor: PERSDOTTER, Anna (1765 - 1812)

mor: PHRAGMEN JAKOBSDOTTER, Barbro Margareta (Greta) (Babba Greta) (1738 - 1812)

far: PHRAGMEN, Jakob (1704 - 1766)

far: PHRAGMENIUS, Jonas (1669 - 1740)

KYRKOHERDE JONAS PRAGMENIUS BIOGRAFI: Jonas Phragmenius född 1669 i Gävle student vid

Uppsala universitet 1685-02-07, disp. pro. exercitio 1691. de violentia jucundorum och pro. gradu 1694:

de proselytis, fil. mag. samma år 11/12, prästvigd 1695-07-31 till huspredikant hos grevinnan Elisabeth Lindschöld

i Ekerö socken Stockholms län, konrektor vid trivalskolan i Hudiksvall i maj 1698 och rektor där 1708-07-15,

orator vid prästmötet 1705, kyrkoherde i Segersta och Hanebo av Uppsala ärkestift 1713, tillträdde 1714-05-01

kontraktprost 1724, riksdagsman 1726 och 1727, död i Hanebo 1740-12-18.

Prosten Phragmenius var "en för vett och lärdom vitt bekänt man". År 1697-12-17 höll man på Riddarhuset en

oration på svensk vers: "Den majestätliga Glädiesohl, som genom Carl den XII:s anträde till Regementet i

Norden uppgick" (tr. Stockholm 1697), och år 1724 framlade han en publikation över södra

Hälsinglands kommuner.

Han utförde ett förtjänstfullt arbete med sina kyrkors prydande, varom visitationsprotokollet av år 1716

vittnar, och förlade år 1729 kyrkoherdens bostad från Segersta till Hanebo, vars prästgård var större och

bättre belägen. Han ägde hemmanet Fagerlund i Rotmo by i Segersta (från 1778 beläget i Hanebo),

vilken gård han köpt till änkesäte åt sin 2:a hustru.

Gift 1:a 1699 i Stockholm med Barbara Röök, död 1706 på Vi hemman i Idenor socken Gävleborg, dotter av

borgmästaren i Borgå Jacob Andersson Röök och dennes 1:a hustru Anna Johansdotter Goffenius.

2:a giftet 1709-12-28 i Segersta (bröllopsverser på svenska av brudgummens kusin Petrus Fragmén, se mer

under Petrus Fransén, och på latin av Nicolaus Celsius) makan Margaretha Isaeus, född 1681-05-08 i Segersta,

död på sin gård Fagerlund 1752-05-17, dotter av kyrkoherden i Segersta och Hanebo Erik Isaeus och

Catharina Gestrinius. Änkan fick dubbelt nödår efter mannen. Barn (de 8 första födda i Hudiksvall, övriga i

Segersta) :

Elisabeth född 1699 Hudiksvall, död 1772 i Nedertorneå Norrbotten, gift 1728 med dåvarande fältväbeln vid

Hälsinge regemente, sedan kapten vid Västerbottens regemente, RSO, Jacob Turdfjell, född 1695 i Nyenskans

(Ingerm.), död 1785-09-09 i Nedertorneå.

Jonas född 1701 Hudiksvall, död 1743, komminister, (se mer under Jonas Phragmenius 1701).

Anna född 1702 Hudiksvall, död 1743

Jacob född 1704 Hudiksvall, död 1766, fältväbel, (se mer under Jacob Phragmenius 1704)

Anna född 1705 Hudiksvall, död 1749, begravd 21/10 i Johannes församling i Stockholm, gift 1725 med

sergeanten Carl Winberg, född 1697, död 1728-09-30 i Stockholm Johannes församling.

Johan Gabriel, född 1706 Hudiksvall, död samma år (strax efter modern)

Barbara Margaretha, född 1711 Hudiksvall, död 1790-09-05 i Hanebo, gift 1733 med komminister därstädes

Per Johan Lindström, född 1703-06-24 i Stigsjö socken Västernorrland, död 1788-02-20 i Hanebo.

Sonen Erik Pragmenius, född 1712-06-21

Segersta, student vid Uppsala universitet

1731-10-08, prästvigd 1738.

Efter åtskilliga missiv, bland annat till

Harmånger och Hudiksvall, blev han

komministeradjunkt i Delsbo 1761

och pastorsadjunkt där 1768.

Efter 1764 bodde han i den av honom då

uppförda byggnaden på lägenheten Lyktan,

avsöndrad 1766 från Västra Hammarens

ägor, död där barnlös.

MER OM LYKTAN-KLICKA

1772-06-01,drunknade Erik vid fiske i sjön Dellen.

Gift 1764-09-23 i Delsbo med Maria Christina Westman, född 1728-07-30 i Estuna socken Stockholm,

död 1812-01-06 i Össeby-Garn socken Stockholm, dotter av komminister i Estuna Abraham Westman och dess

2:a hustru Sara Maria Robsahm, i hennes 1:a gifte gift 2:a gången 1779-02-18 i Trosa, efter lysning i Delsbo,

med borgmästaren i Trosa Carl Adam Wrång, född 1724-11-13, död 1786-03-01 i Trosa, som var gift 1:a med

Anna Margaretha Gran född 1714, död i Sundsvall1773-02-19.

Efter Erik föds Johan Chrysostomus , född 1714, död 1768, komminister.

Olof Gabriel, född 1715-05-03, student vid Uppsala universitet, 1731-10-12 sedan mantalsskriven, död ogift i

Hanebo 1790-05-31

Hedvig Catharina, född 1717-10-16, död i Segersta 1756-06-05.

Petrus Vernic, född 1719, död samma år.

Dorotea, född 1720, död 1724.

Maria Christina, född 1721-07-25, död i Segersta 1768-10-10, gift 1765-11-25 i Segersta med

sockenskomakaren där Per Persson Segerberg på Born, född 1735-06-12 i Segersta, död där

1809-01-14, i d.s 1:a gifte ( gift 2:a 1769 med Marghareta Persdotter, född 1747-11-22, död 1848-03-09).

Henrik Magnus, född 1726-02-05, mönsterskrivare, död ogift 1788-05-09. Han var kyrkoherde i Segersta och

Hanebo i Hälsingland och kontraktsprost.

Detta var fram till 1729 kyrkoherden Johan Phragmenius bostad i Segersta, flyttade sedan till Hanebo

vars prästgård var större och bättre belägen.  

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

1669

1681

1685

1691

1694

1694

1695

1698

1699

1699

1701

1702

1702

1704

1705

1705

1706

1706

1706

1706

1708

1709

1711

1712

1713

1714

1714

1715

1717

1719

1719

1720

1721

1724

1724

1726

1726

1740

Ålder

Händelse

Födelse 1669 Delsbo, (X).

Makan Margareta ISAEUS föds 1681-05-08 Segersta, (X).

Student 1685-02-07 Uppsala, (C).

disp. pro 1691.

de violentia jucundorum 1694.

de proselytis 1694-12-11.

Prästvigd 1695-07-31 Ekerö, Stockholm, (A).

Konrektor 1698-05 Hudiksvall, (X).

Dottern Elisabeth PHRAGMENIA föds 1699 Hudiksvall, (X).

Vigsel Barbara Barbaro RÖÖK 1699 Stockholm, (A).

Sonen Jonas PHRAGMÈN föds 1701 Hudiksvall, (X).

Dottern Anna PHRAGMENIUS föds 1702 Hudiksvall, (X).

Fadern Jonas PHRAGMENIUS dör 1702-06-14 Delsbo, (X).

Sonen Jakob PHRAGMEN föds 1704 Hudiksvall, (X).

Dottern Anna PHRAGMÈN föds 1705 Hudiksvall, (X).

Orator 1705.

Sonen Johan Gabriel PHRAGMÈN föds 1706 i Hudiksvall.

Sonen Johan Gabriel PHRAGMÈN dör 1706 Hudiksvall, (X).

Makan Barbara Barbaro RÖÖK dör 1706 Vi, Idenor, (X).

Modern Elisabeth OLOFSDOTTER AURIVILLIUS dör 1706-08-12 Delsbo, (X).

Rektor 1708-07-15 Hudiksvall, (X).

Vigsel Margareta ISAEUS 1709-12-28 Segersta, (X).

Dottern Barbara Margaretha PHRAGMÈN föds 1711.

Sonen Erik PHRAGMENIUS föds 1712-06-21.

Kyrkoherde 1713 Segersta, (X).

Kyrkoherde 1714-05-01 Segersta, (X).

Sonen Johan Chrysostomus PHRAGMENIUS föds 1714-05-25 Segersta, (X).

Sonen Olof Gabriel PHRAGMENIUS föds 1715-05-03.

Dottern Hedvig Catharina PHRAGMENIUS föds 1717-10-16.

Sonen Petrus Vernic PHRAGMENIUS föds 1719.

Sonen Petrus Vernic PHRAGMENIUS dör 1719.

Dottern Dorotea PRERAGMENIUS föds 1720.

Dottern Maria Christina PHRAGMENIUS föds 1721-07-25.

Dottern Dorotea PRERAGMENIUS dör 1724.

Kontraktprost 1724.

Riksdagsman 1726-1727 1726.

Sonen Henrik Magnus PHRAGMENIUS föds 1726-02-05.

Död 1740-12-18 Segersta, (X).

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 9++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jakob PHRAGMEN är min farmors mormors mormors morfar

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)

mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)

mor: PERSDOTTER, Anna (1765 - 1812)

mor: PHRAGMEN JAKOBSDOTTER, Barbro Margareta (Greta) (Babba Greta) (1738 - 1812)

far: PHRAGMEN, Jakob (1704 - 1766)

SERGEANT och FÄLTVÄBEL Jakob Phagméns BIOGRAFI:

Född 1704 i Hudiksvall,student vid Uppsala universitet, 1719-02-19 "sub fratis inspectiones".

Han lämnade snart studierna och inträdde då i militärtjänst vid Åbo läns infanteriregemente,

transporterades därifrån till Hälsinge regemente 1724-08-22, korpral 1725-12-24, rustmästare

1728-06-04, sergeant 1731-05-30, förare 1740, fältväbel vid Arbrå kompani 1742-03-16,

erhöll liknande beställning vid livkompaniet samma år 16/6.

FÄLTVÄBEL:

Fältväbel användes i Sverige fram till 1833 då denna befälsgrad ersattes med fanjunkare.

Fältväbel var således en underofficersgrad och tillsammans med kvarttersmästaren den högsta

underofficersgraden på sin tid.

Fältväbeln hade ansvar för ett kompanis förläggning, underhålls- och expeditionstjänst.

Han ställde upp kompaniet och såg till att allt stod rätt till i rotar och leder.

Han skulle kunna läsa och skriva och kunde straffa soldater för mindre förseelser.

Vad gäller bestraffning så var profossen som hade det högsta ansvaret för detta.

Det fanns både kompaniprofosser och regementsprofosser.

HAN DELTOG I FINSKA KRIGET 1741-1743 LÄS MER OM FINSKA KRIGET-KLICKA.

Avsked 1747-11-01. SE NEDAN:

Gift 1736-05-21 i Hanebo med Helena Larsdotter, född 1711-07-22 i Hanebo, död hos sonen

Lars Jacob 1774-04-27, dotter av bonden Lars Olofsson i Västerbyn (n:o 8 i Kyrkbyn) i Hanebo

och Anna Jansdotter.

Genom sitt gifte med Helena

Larsdotter i Västerby, Hanebo, blev

han ägare till hemmanet n:o 8 i

Kyrkbyn, Hanebo socken, vilken kom

att stanna inom släkten till år 1933

och kallas ännu (1941) Phragméngården

1736 viges Jacob och Helena så här

står det i vigselboken:

....Sergeanten Jacob Phragmén och

Helena Larsdotter i Västerby, Hanebo.

Jakob Phagmén dör 1766-05-07.

Se bild på Phragméngården, här ovan.

LITE HISTORIK OM PHRAGMENGÅRDEN:

Phragméngården i Hanebo socken (1747-1933).

Genom sitt gifte med Helena Larsdotter 1736 från Hanebo, blev Jacob Phragmen, född 1704 ägare till hemmanet

n:o 8 i Kyrkbyn, Hanebo socken, gården kom att stanna inom släkten till år 1933 och kallas ännu Phragméngården.

Jonas Phragmen dog här 1766-05-07.

Före 1736 var Helenas far bonden Lars Olofsson  ägare till hemmanet. Brita Carlsdotter Phragmén och

Nils Svensson från Lilltjärn i Hanebo, född 1823-09-19 blir genom sitt gifte bonde på Phragméngården n:o 8 i

Kyrkbyn, död där 1895-02-22.

Dessa makars son var Sven Nilsson född 1853-09-19, den sista av släkten, som ägde Phragméngården

död där 1933-12-30 ogift

Jacob och Helenas Barn: * Lars Jacob född 1743, död 1800, bonde.

Se mer under Lars Jacob Phragmén 1743

* De hade dessutom barnen Jonas, Anna Helena, Barbara Margaretha och Lisa Kajsa, alla döda som barn, står

det i böcker. Men Barbara Margaretha-Babba Greta född 1738-04-30 i Hanebo har jag hittat hon finns

som Barbro Margareta (Greta) Jacobsdotter kallas ibland Phragmén och även både Jacobsdotter

Phragmén förekommer i senare husförhörslängder.

Hon uppges där vara född 1736 vilket är fel det ska vara 1738-04-30.

Det är säkert därför andra forskare inte hittat henne.

Babba Greta dör 1812-12-12 i Leista, Rasbo, Uppsala.

Mer om Babba-Greta nedan:

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 8++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BARBRO MARGARETA (Greta) (Babba Greta) PHRAGMEN JAKOBSDOTTER är min

farmors mormors mormors mor:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)

mor:TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)

mor: PERSDOTTER, Anna (1765 - 1812)

mor: PHRAGMEN JAKOBSDOTTER, Barbro Margareta (Greta) (Babba Greta) (1738 - 1812)

BARBRO MARGARETA PHRAGMENS BIOGRAFI:

1738-04-30 föds Barbro Greta Pragmen, Rasbo, Uppland, så här står det i födelseboken: 30 Aprili

Babba Greta Sergeant Jacob Phragmen.

Namnet Barbro är för övrigt arvnamn i det här släktkomplexet. En av urmödrarna är en Barbara Cassiopaea.

1748-1754 Bosatt i Västerby, Hanebo

1755 Flyttar till Norrbyn No: 1 , Hanebo.

1756 till Uppsala

1762-01-04 gifter sig Pär och Barbro Greta, så här står det i vigselboken: 4 Oct. lystes 1. gången för

husbondedrängen i Prestegården Per Persson född i Waksala 1731 d. 16 Jan. och pigan Babba Greta Phragmén,

fältwäbeln Jacon Phragméns dotter ifrån Helsingland och Hanbo Socken modren Helena Larsdotter, född 1737

giftade sig 4 Jan. 1762 at tillträda ett frelsehemman i Lejsta [??] tillika med brudgummens fader torparen

Per Persson från Åsbergsbo [??] i Östuna sn.

1762-1780 Bosatt i Leista, Rasbo, Uppsala.

1780 kvar i Leista här står att Barba är född 1836 vilket är fel. Finns här med make Pär.

Pärs föräldrar finns också på gården samt 4 barn.

1762-1812 Bodde hon i Leista

1812-12-12 Dör Barbro hon är den sista som dör i Rasbo detta år, så här står det i dödsboken:

Enkan Barbro Margareta Phragmen i Leista Dödsorsak Pleuresie, dör Dec. 12

begraves Dec. 20

Hon blev 76-år gammal

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

1738

1739

1743

1745

1746

1748

1749

1754

1755

1756

1762

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1769

1771

1771

1773

1774

1774

1775

1780

1781

1783

1787

1788

1794

1794

1800

1800

1801

1801

1805

1807

1811

1812

1812

1812

1812

1813

Ålder

5 år

23 år

23 år

27 år

28 år

31 år

33 år

33 år

35 år

44 år

61 år

62 år

74 år

74 år

74 år

Händelse

Födelse 1738-04-30 Hanebo,.

Systern Anna Helena (Lena) PHRAGMEN JAKOBSDOTTER föds 1739 Västerby, Hanebo, (X).

Brodern Lars Jakob PHRAGMÈN föds 1743-12-22 Västerby, Hanebo, (X).

Brodern Olaus PHRAGMÉN föds 1745 Västerby, Hanebo, (X).

Brodern Anders PHRAGMEN föds 1746 Västerby, Hanebo, (X).

Bosatt 1748 Västerby, Hanebo, (X).

Systern Elisabet (Lisa) Catharina PHRAGMEN JAKOBSDOTTER föds 1749 Västerby, Hanebo, (X).

Bosatt 1754 Västerby, Hanebo, (X).

Bosatt 1755 Norrbyn, Hanebo, (X).

Bosatt 1756 Uppsala, (C).

Vigsel Pär PÄRSSON 1762-01-04 Rasbo, Uppsala, (C),.

Bosatt 1762-01-05 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Dottern Margareta PERSDOTTER föds 1763 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1764 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Dottern Anna PERSDOTTER föds 1765-05-13 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Fadern Jakob PHRAGMEN dör 1766-05-07 Västerby, Hanebo, (X).

Bosatt 1767 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Dottern PERSDOTTER föds 1769-05-16.

Sonen Hendric PERSSON föds 1771-07-02 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Dottern Karin PERSDOTTER föds 1771-07-09 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1773 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1774 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Modern Helena LARSDOTTER dör 1774-04-27 Västerby, Hanebo, (X).

Sonen Jakob PERSSON föds 1775 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1780 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1781 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Maken Pär PÄRSSON dör 1783-03-16 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1787 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1788 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1794 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1794 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1800 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Brodern Lars Jakob PHRAGMÈN dör 1800-04-29.

Bosatt 1801 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Sonen Fosterson Erik föds 1801-04-19 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Sonen Fosterson Erik dör 1805.

Bosatt 1807 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1811 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Dottern Anna PERSDOTTER dör 1812-08-15 Delsbo, (X).

Brodern Jonas PHRAGMEN dör 1812-12-12 Åkre, Forsa, (X).

Död 1812-12-12 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Begravning 1812-12-20 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bouppteckning 1813 Ingen bouppteckning hittad.

 Man kan tillägga att Barbro Greta Pragmens bror Johan Pragmen flyttade till Åkre Forsa

född i Hanebo, 1736-12-13

Han blev: Länsman, sockenskrivaren och klockaren. 

1768 blev han länsman i Forsa och Hög.

1780 lämnade han denna syssla, då han blev sockenskrifare i Forsa.

1783 Klockare i Forsa.

1768 gifte han sig med Jungfru Margareta Eklund från Enånger och fick  2 söner och 2 döttrar,

Död 1812-12-18 begravd 1812-12-20, död av ålderdomsbräcklighet. 

Fader Fältväbel Jacob Phragmen och Moder Helena Larsdotter i Hanebo.

Har i sin vandel ådagalagt utmärkt redighet och ärbarhet.

Dog i en ålder av 75-år 11 månader 3 veckor.

Dottern Anna PERSDOTTER föds 1765-05-13 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 7++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ANNA PERSDOTTER är min farmors mormors mormor:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)

mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)

mor: PERSDOTTER, Anna (1765 - 1812)

ANNA PERSDOTTERS BIOGRAFI:

1765-06-13 föds Anna i Leista, Rasbo, Uppland

1787-1794 Piga hos Herr Comminister Petter Delin, Prästgården, Lyktan, Delsbo.

1795 Kommer hon från Lycktan till Norrväna.

 1798 Vigsel Herrman Timper

ANNA PERSDOTTERS BOUPPTECKNING:

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

1765

1765

1766

1769

1771

1771

1771

1773

1774

1775

1780

1783

1787

1794

1795

1798

1799

1799

1799

1801

1801

1801

1802

1802

1804

1805

1806

1809

1811

1812

1812

1812

Ålder

3 dagar

4 år

5 år

6 år

6 år

17 år

33 år

34 år

34 år

35 år

35 år

37 år

38 år

41 år

46 år

47 år

Händelse

Födelse 1765-05-13 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Dop 1765-05-16 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1766 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Systern PERSDOTTER föds 1769-05-16.

Brodern Hendric PERSSON föds 1771-07-02 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Systern Karin PERSDOTTER föds 1771-07-09 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1773 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1774 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Brodern Jakob PERSSON föds 1775 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1780 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Fadern Pär PÄRSSON dör 1783-03-16 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1787 Lyktan, Delsbo,(X).

Bosatt 1794 Lyktan, Delsbo,(X).

Bosatt 1795 Norrväna, Delsbo, (X).

Vigsel Herrman TIMPER 1798-12-28 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1799 Norrväna, Delsbo, (X).

Dotter Kristinas födelse 1799-10-05 Norrväna, Delsbo, (X).

Dottern Christina (Stina) TIMPER-HERMANSDOTTER föds 1799-10-05 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1801 Norrväna, Delsbo, (X).

Dottern Greta TIMPER-HERMANSDOTTER föds 1801-01-12 Norrväna, Delsbo, (X).

Halvbrodern Oäkta Fosterson Erik föds 1801-04-19 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

Bosatt 1802 Norrväna, Delsbo, (X).

Sonen Pehr (Per) HERMANSSON TIMPER MARCHE föds 1802-11-14 Norrväna, Delsbo, (X).

Sonen Herrman TIMPER föds 1804-03-01

Norrväna, Delsbo, (X).

Halvbrodern Oäkta Fosterson Erik dör 1805.

Sonen Carl TIMPER föds 1806-05-24

Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1809 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1811 Norrväna, Delsbo, (X).

Bouppteckning 1812-03-02 Håknorrbo.

Död 1812-08-15 Delsbo, (X).

Begravning 1812-08-23 Norrväna, Delsbo, (X).

Födelse 1799-10-05 Norrväna, Delsbo, (X).

Dop 1799-10-06 Norrväna, Delsbo, (X).

Systern Greta TIMPER-HERMANSDOTTER föds 1801-01-12 Norrväna, Delsbo, (X).

Maken Per MATSSON PERSSON ROLIN föds 1801-09-21.

Bosatt 1802 Norrväna, Delsbo, (X).

Brodern Pehr (Per) HERMANSSON TIMPER MARCHE föds 1802-11-14 Norrväna, Delsbo, (X).

Brodern Herrman TIMPER föds 1804-03-01 Norrväna, Delsbo, (X).

Brodern Carl TIMPER föds 1806-05-24 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1809 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1811 Prästgården, Forsa, (X).

Bosatt 1812-01 Klockarsveden, Forsa (X).

Modern VI:32 Anna PERSDOTTER dör 1812-08-15 Delsbo, (X).

Modern dör 1812-08-15 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1816 Klockarsvedja, Forsa, (X).

Bosatt 1816-01 Funsta, Forsa, (X).

Bosatt 1819-01 Rumsta, Forsa, (X).

Dottern Anna LARSDOTTER föds 1827-12-08 Rumsta, Forsa, (X).

Länk till Maken Herrman TIMPERS släkt Klicka.

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 6++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CHRISTINA (Stina) TIMPER-HERMANSDOTTER är min farmors mormors mor:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)

mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)

CHRISTINA (Stina) TIMPER-HERMANSDOTTERS BIOGRAFI: I födelsboken står att hon är

född 1799-10-05 senare i hfl står 1799-09-05.

I dödsboken står att hon är 79-år och 1 dag gammal då hon dör bör då vara född 1799-07-05.

Födelsebokens datum får gälla.

1812-08-15 Dör modern och barnen flyttar året före 1811 till Prästgården.

Tre syskon Timper till Prestgården i Forsa

1811-1812 finns hon i Prestgården hos Klockaren Lars Jacob Fragmen. Här finns även 10-årige Brodern

Pehr Hermansson ochSystern 11-åriga Greta Hermansdotter.

Tre syskon Timper finns här 1812

1812 Flickan Christina Timper kommer till Klockarsvedja då hon är 13-år gammal.

Här i Klockarsvedja finns hon hos bonden Olof Andersson f 1753 och hans nya hustru Lisa Mickelsdotter

sedan hans förra fru Anna Andersdotter dött 1811.

Här på gården finns också Olof Anderssons Anders Gustaf Kjullin från Stockholm 1791-08-23

med hustru Karin Persdotter 1792-07-16 och sonen Olof 1817-09-30.

Kjullin är min farfars farfar och var barnhusbarn.

1816 Rumsta Piga hos bonden Per Persson f 1752

1817 Fortfarande Piga hos bonden Per Persson f 1752

1819 Piga hos Nämndeman Per Jonsson i Rumsta

1837 Flyttar inom Rumsta och finns här 1837 Gamla pigan Stina Hermansdotter med oäkta dottern

Anna född 1827-12-18

1846-1848 Rumsta Gamla pigan Stina Hermansdotter Delsbo 1799-07-05 (Födelsedatumet fel?)

1848-06-04 Stina flyttar till Överby och gifter sig med Hjulmakare Per Mattson Rolin.

1848-1878 Öfverby

1878-07-06 Dör Hermansdotter Stina, f hjulmakar enkan, Överby 79-år och 1 dag gammal.

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

Ålder

Händelse

1799

1799

1 dagar

1801

1 år

1801

1 år

1802

1802

3 år

1804

4 år

1806

6 år

1809

1811

1812

1812

12 år

1812

12 år

1816

1816

1817

1819

Bosatt 1817 Funsta, Forsa, (X).

1819

Bosatt 1819 Rumsta, Forsa, (X).

1827

28 år

1830

1831

Bosatt 1830 Rumsta, Forsa, (X).

1836

Bosatt 1831 Rumsta, Forsa, (X).

1837

Bosatt 1836 Rumsta, Forsa, (X).

1837

1839

1846

1848

1848

1848

1851

1855

1855

1858

1871

1871

1874

1877

1878

40 år

48 år

55 år

58 år

71 år

74 år

77 år

78 år

Bosatt 1837 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1837-01 Rumsta, Forsa, (X).

Fadern Herrman TIMPER dör 1839-12-24 Delsbo, (X).

Bosatt 1846 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1848 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1848-06 Överby, Forsa (X).

Vigsel Per MATSSON PERSSON ROLIN 1848-06-04.

Bosatt 1851 Överby, Forsa (X).

Bosatt 1855 Överby, Forsa (X).

Brodern Pehr (Per) HERMANSSON TIMPER MARCHE dör 1855-02-23 Krusänga, Delsbo, (X).

Brodern Herrman TIMPER dör 1858-10-02 Norrväna, Delsbo, (X).

Bosatt 1871 Överby, Forsa (X).

Dottern Anna LARSDOTTER dör 1871-01-01 Byberg, Forsa, (X).

Maken Per MATSSON PERSSON ROLIN dör 1874-04-19 Överby, Forsa (X).

Systern Greta TIMPER-HERMANSDOTTER dör 1877-08-13 Klångsta, Forsa, (X).

Död 1878-07-06 Överby, Forsa, (X).

Födelse 1827-12-08 Rumsta, Forsa, (X).

Dop 1827-12-09 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1828 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1830 Rumsta, Forsa, (X).

Bosatt 1831 Rumsta, Forsa, (X).

Maken Husman Jonas FORSLUND-OLOFSSON föds 1831-06-18 Byberg, Forsa, (X).

Bosatt 1836 Rumsta, Forsa, (X).

Dottern Anna JONSDOTTER föds 1853-11-18 Byberg, Forsa, (X).

Vigsel Husman Jonas FORSLUND-OLOFSSON 1854-10-22 Byberg, Forsa, (X).

Sonen Olof JONSSON SNYGG föds 1856-09-18 Byberg, Forsa, (X).

Bosatt 1861 Byberg, Forsa, (X).

Dottern Fru Margta JONSDOTTER föds 1862-01-24 Sörhoga, Forsa, (X).

Sonen Tvilling Lars JONSSON föds 1865-07-15 Byberg, Forsa, (X).

Dottern Tvilling Sigrid JONSDOTTER föds 1865-07-15 Byberg, Forsa, (X).

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 5++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ANNA LARSDOTTER är min farmors mormor till Karl-Arne LINDSTRÖM:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

   far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

      mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)

         mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

            mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)

ANNA LARSDOTTERS BIOGRAFI: 1827-12-08 föds Oäkta dottern Anna, så här står det i födelseboken:

Anna Dec. 8 döpt Dec. 9 oäkta fått nöddop .... pig. Stina Hermansdotter Rumsta 28-år.

1827-1854 bor i Rumsta

1854 flyttar till Byberg blir kvar där till sin död.

1868-01 Maken Jonas Olofsson emigrerar till Amerika, Fish Lake Township Minnesota.

1871-01-01 Dör Anna. Så här står det i dödsboken: Anna Larsdotter i Byberg Gift.

Jan 1 Wattusot 43-år och 23 dagar gammal enkling, Husmans hustru, Född den 8 Dec 1827 och döpt

den 9 samma månad (inskrivet av 8/1 av Högberg.) Gift 1854 med f. Bondeson Jonas Olsson i Byberg.

Med honom 6 barn 2 söner och 4 döttrar, af hvilka 1 son och 1 dotter är döda. Sjuk 14 dagar. Testam. 50+25

Hon är den första att dö detta år i Forsa.

Vattusot innebär vätskeansamling i kroppen, vanligen pga hjärtsvikt men ibland pga njur- eller leversjukdom.

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

Ålder

Händelse

1827

1827

1 dagar

1828

1830

1831

1831

3 år

1836

1853

25 år

1854

Bosatt 1854 Byberg 2.

1854

26 år

1856

28 år

1861

1862

34 år

1865

37 år

1865

37 år

1865

1866

1866

1868

1868

1870

1871

1871

37 år

38 år

38 år

43 år

Sonen Tvilling Lars JONSSON dör 1865-09-29 Byberg, Forsa, (X).

Dottern Tvilling Sigrid JONSDOTTER dör 1866-02-16 Byberg, Forsa, (X).

Dottern Sigrid FORSLUND föds 1866-08-21 Byberg, Forsa, (X).

Bosatt 1868 Byberg, Forsa, (X).

Bosatt 1870 Byberg, Forsa, (X).

Död 1871-01-01 Byberg, Forsa, (X).

Bouppteckning 1871-01-09 Byberg, Forsa, (X).

Födelse 1862-01-24 Sörhoga, Forsa, (X).

Dop 1862-01-26 Sörhoga, Forsa, (X).

Maken Äventyrare Julius ZETTERBERG ELG

föds 1862-04-08 Kålbo, Lunds ägor, Valö (C).

Bosatt 1863 Byberg, Forsa, (X).

Brodern Tvilling Lars JONSSON föds 1865-07-15 Byberg, Forsa, (X).

Systern Tvilling Sigrid JONSDOTTER föds 1865-07-15 Byberg, Forsa, (X).

Brodern Tvilling Lars JONSSON dör 1865-09-29 Byberg, Forsa, (X).

Systern Tvilling Sigrid JONSDOTTER dör 1866-02-16 Byberg, Forsa, (X).

Systern Sigrid FORSLUND föds 1866-08-21 Byberg, Forsa, (X).

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 4++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MARGTA JONSDOTTER är min farmors mor:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Oäkta Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

MARGTA JONSDOTTERS BIOGRAFI: Margtas mor dör 1871-01-01 och hennes far har dragit iväg till

Amerika 1868 så Margta blir ensam 9-år gammal och får fosterföräldrar.

Fosterföräldrar blir Bonden Jonas Andersson d.ä.född 1817-03-23 och hans hustru Margta Johansdotter

född 1825-02-06 gift 1849 det är Jonas andra gifte, de har en dotter Karin född 1853-09-14 enligt

Husförhör, 1871-1880.

Familjen samlas:

Margta, kommer till faderns mor änkan Sigrid Johansdotter och hennes son Johan Olofsson född 1837-01-21

tillsammans med Husman Jonas Olofssons övriga barn som han lämnade då han flyttade till Amerika dottern

Anna f. 1853, sonen Olof f.1856 och dottern Sigrid f.1866 enligt Husförhör, 1871-1880.

Enligt FOLKRÄKNING 1900 finns Familjen i Forsa:

Julius Elg, f. 1862 i Vahlö Stockh. l., Soldat N:o 6

Margta Jonsdotter, f. 1862 i Forsa

Ida Mariana, f. 1886 i Forsa

Per Johan, f. 1890 i Forsa

Karl Herman, f. 1892 i Forsa, emigrerade till Amerika.

Jonas Erik, f. 1895 i Forsa

Julius Rickard, f. 1897 i Forsa

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

Ålder

Händelse

1862

1862

2 dagar

1862

2 mån

1863

1865

3 år

1865

3 år

1865

3 år

1866

4 år

1866

4 år

1870

1870

1871

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1878

1879

1879

1879

1880

1881

1881

1883

1883

1885

1885

1885

1886

1887

1887

1888

1888

1889

1890

1891

1891

1892

1894

1894

1895

1895

1896

1897

1900

1901

1905

1907

1910

1914

1919

1927

1929

1933

1938

1938

8 år

8 år

10 år

12 år

13 år

14 år

16 år

16 år

17 år

19 år

19 år

20 år

21 år

23 år

23 år

24 år

25 år

25 år

26 år

26 år

27 år

28 år

29 år

     30år

31 år

31 år

33 år

35 år

43 år

48 år

52 år

57 år

64 år

67 år

71 år

76 år

Bosatt 1870 Byberg, Forsa, (X).

Halvbrodern Walter FORSLUND föds 1870-09-29 Fish Lake Township Minnesota.

Bosatt 1871 Nansta, (X).

Modern IV:8 Oäkta Anna LARSDOTTER dör 1871-01-01 Byberg, Forsa, (X).

Halvbrodern John (Johannes) FORSLUND föds 1872-12-25 Fish Lake Township Minnesota.

Bosatt 1873 Byberg, (X).

Halvbrodern Louise (Lars) FORSLUND föds 1874-12-13 Fish Lake Township Minnesota.

Bosatt 1875-11-19 Byberg, (X).

Halvbrodern W Vilhelm (Willie) FORSLUND föds 1876-09-11 Fish Lake Township Minnesota.

Halvbrodern Anders FORSLUND föds 1878-10-23 Fish Lake Township Minnesota.

Bosatt 1879 Byberg, (X).

Halvbrodern Anders FORSLUND dör 1879-01-14 Fish Lake Township.

Halvbrodern Andrew (Anders) Edwin FORSLUND föds 1879-12-22 Fish Lake Township Minnesota.

Bosatt 1880 Byberg, (X).

Halvsystern Tilda FORSLUND föds 1881-12-15 Fish Lake Township Minnesota.

Dottern Anna Kristina ZETTERBERG-ELG föds 1881-12-22 Nansta, Forsa (X).

Halvsystern Emma FORSLUND föds 1883-01-15 Fish Lake Township Minnesota.

Halvsystern Tilda FORSLUND dör 1883-10-10.

Flyttar från Hudiksvall 1885.

Halvsystern Tilda (Matilda Tina) FORSLUND föds 1885-02-16 Fish Lake Township Minnesota.

Vigsel Äventyrare Julius ZETTERBERG ELG 1885-11-28 Nansta, Forsa, (X).

Dottern Ida Mariana ELG föds 1886-04-30 Nansta, Forsa (X).

Halvsystern Christin FORSLUND föds 1887-05-07 Fish Lake Township Minnesota.

Halvbrodern John (Johannes) FORSLUND dör 1887-12-27.

Sonen Per Johan ELG föds 1888-05-28.

Halvsystern Lina (Lena?) FORSLUND föds 1888-11-21 Fish Lake Township Minnesota.

Sonen Per Johan ELG dör 1889-02-25.

Sonen Per Johan ELG föds 1890-03-20 Nansta, Forsa (X).

Bosatt 1891 Nansta, Forsa (X).

Halvsystern Minnie (Mayme) FORSLUND föds 1891-10-29 Fish Lake Township Minnesota.

Sonen Karl Herman ELG Föds 1892-02-07.

Dottern Odöpt Flicka föds 1894-01-01 Nansta, Forsa (X).

Dottern Odöpt Flicka dör 1894-01-07 Nansta, Forsa (X).

Bosatt 1895 Nansta, Forsa (X).

Sonen Odöpt Jonas Erik ELG föds 1895-05-14 Nansta, Forsa (X).

Bosatt 1896 Nansta, Forsa, (X).

Sonen Odöpt Julius Rickard ELGH föds 1897-04-20 Nansta, Forsa, (X).

Bosatt 1900 Nansta, Forsa, (X).

Bosatt 1901 Nansta, Forsa, (X).

Dottern Märta Teresia ZETTERBERG ELG föds 1905-04-27 Forsa, (X).

Bosatt 1907 Nansta, Forsa, (X).

Halvsystern Lina (Lena?) FORSLUND dör 1910-08-17.

Fadern Husman Jonas FORSLUND-OLOFSSON dör 1914-11-14 Fish Lake Township Minnesota.

Halvsystern Christin FORSLUND dör 1919-02-10.

Dottern Ida Mariana ELG dör 1927-01-18 Nansta, Forsa, (X).

Systern Anna JONSDOTTER dör 1929-04-22.

Sonen Odöpt Jonas Erik ELG dör 1933-02-03 Solbackens sanatorium, Hedemora, (W).

Död 1938-12-22 Forsa, (X).

Begravning 1938-12-31 Forsa Kyrka (X).

Födelse 1881-12-22 Nansta, Forsa (X).

Systern Ida Mariana ELG föds 1886-04-30 Nansta, Forsa (X).

Brodern Per Johan ELG föds 1888-05-28.

Brodern Per Johan ELG dör 1889-02-25.

Brodern Per Johan ELG föds 1890-03-20 Nansta, Forsa (X).

Brodern Odöpt Carl Herman ZETTERBERG ELG

föds 1892-02-07 Nansta, Forsa (X).

Systern Odöpt Flicka föds 1894-01-01 Nansta, Forsa (X).

Systern Odöpt Flicka dör 1894-01-07 Nansta, Forsa (X).

Brodern Odöpt Jonas Erik ELG föds 1895-05-14 Nansta, Forsa (X).

Brodern Odöpt Julius Rickard ELGH föds 1897-04-20 Nansta, Forsa, (X).

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 3++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ANNA KRISTINA ZETTERBERG-ELG är min farmor:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Oäkta Anna Kristina (1881 - 1968))

SÖMMERSKAN ANNA KRISTINA ZETTERBERG-ELGS BIOGRAFI:

1881-12-22 Föds som oäkta dotter Anna Stina fader ingen angiven moder Jonsdotter Margta, piga,

Nansta modern är 19-år gammal

1897-12-24 Piga hos Daniel Olsson, Långby, då 16-år gammal.

1902-09-15 Oäkta Martin föds Anna Kristina var inte gift med Anders då Martin föddes

1902-11-05 Arbetar som sömmerska.i Långby.

1903-10-17 Lysning.

1903-10-17 Här flyttar Anna Stina och Anders Lindström ihop och bosätter sig i Överby. Anders är Husman och

Anna Stina Sömmerska. Värnpliktsnummer 247 62/02

1903-11-11 gifter Anders och Anna Kristina sig så här står det i vigselboken: Anders Lindström, Husman,

Överbyn Anna Stina Elg pigan Överbyn

1905-04-25 Flyttnings betyg för ansökan om emigration, här tänker Anders och Anna Stina emigrera till

Amerika, men det blev aldrig av. Hur hade släkten sett ut om de emigrerat?

1897-1913 i Överby förutom ett år i Långby

1914-10-29 Hillen

1916-11-11 Veda

1919-11-07 flytt inom Veda.

1920-11-23 flytt inom Veda.

1924-11-20 Hillen

1925 Egna hemmen Iggesund.

1968-09-05 dör Lindström född Elg, Anna Stina

En liten kärring sur och elak många gånger.

Skämdes för att hennes Far Julius Elg rymde från kärring och barn till Nord Amerika

Julius Elgs son Karl- Herman följde sin far i spåren och stack också till Amerika

För att leta sin far kanske?

Julius Elg var inte gift med Margta då Ann Kristina föddes.

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

Ålder

Händelse

1881

Bosatt 1881-12-22 Nansta.

1881

1886

4 år

1888

6 år

1889

7 år

1890

8 år

1891

Bosatt 1891 Nansta, Forsa (X).

1892

10 år

1894

12 år

1894

12 år

1895

Bosatt 1895 Nansta, Forsa (X).

1895

13 år

1896

Adm 1896-05-25.

14 år

1897

15 år

1897

1901

1902

1902

1902

1903

1903

1903

1903

1904

1905

1905

1906

1907

1913

1914

1916

1916

1919

1920

1921

1924

1925

1927

1933

1938

1940

1957

1968

16 år

20 år

20 år

20 år

21 år

21 år

21 år

21 år

22 år

23 år

23 år

24 år

32 år

34 år

34 år

37 år

38 år

39 år

42 år

45 år

51 år

57 år

86 år

Bosatt 1897-12-24 Överby, Forsa (X).

Bosatt 1901 Överby, Forsa, (X).

Födelse Martin 1902-09-15 Överby, Forsa, (X).

Sonen Martin LINDSTRÖM föds 1902-09-15 Överby, Forsa, (X).

Bosatt 1902-11-05 Långby, Forsa, (X).

Bosatt 1903-10-17 Överby, Forsa, (X).

Lysning Anders LINDSTRÖM 1903-10-17 Överby, Forsa (X).

Bosatt 1903-11-11 Överby.

Vigsel Anders LINDSTRÖM 1903-11-11 Överby, Forsa (X).

Dottern Marta OLSSON FÖDD LINDSTRÖM föds 1904-08-09 Överby, Forsa, (X).

Betyg för emigration 1905-04-25 Överby, Forsa, (X).

Systern Märta Teresia ZETTERBERG ELG föds 1905-04-27 Forsa, (X).

Sonen Ungkarlen Karl LINDSTRÖM föds 1906-11-15 Överby, Forsa, (X).

Bosatt 1907 Överby, Forsa (X).

Bosatt 1913 Överby, Forsa (X).

Bosatt 1914-10-29 Hillen, Forsa, (X).

Dottern Edit LINDSTRÖM GIFT ENGHOLM föds 1916-07-02 Hillen, Forsa, (X).

Bosatt 1916-11-11 Veda, Forsa, (X).

Bosatt 1919-11-07 Veda, Forsa, (X).

Bosatt 1920-11-23 Veda, Forsa, (X).

Dottern Karin LINDSTRÖM GIFT BERGLUND föds 1921-08-06 Veda, Forsa, (X).

Bosatt 1924-11-20 Hillen, Forsa, (X).

Bosatt 1925 Iggesund.

Systern Ida Mariana ELG dör 1927-01-18 Nansta, Forsa, (X).

Brodern Odöpt Jonas Erik ELG dör 1933-02-03 Solbackens sanatorium, Hedemora, (W).

Modern Fru Margta JONSDOTTER dör 1938-12-22 Forsa, (X).

Fadern Äventyrare Julius ZETTERBERG ELG dör 1940.

Brodern Carl Herman ZETTERBERG ELG dör 1957 Denver Colorado, USA.

Död 1968-09-05 Iggesund 3:27.

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 2++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MARTIN LINDSTRÖM är min far:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

MARTIN LINDSTRÖM BIOGRAFI:

1902-09.15 föds Oäkta sonen MARTIN LINDSTRÖM han föds 15/9 1902 Far Anders Lindström f vice korpral

Överby, 1881-09-02 (datumet är överstruket i födelseboken för Forsa) och hustru Ann Stina Elg, piga,

Överby 1881-12-22

1922 Flottan, militärtjänstgöring.

1940-06-01 gifter han sig med MARIA (MAJA) KRISTINA ERIKSSON f 1905-04-25.

1940-09-18 får de sonen Karl-Arne Tre månader efter att de gift sig, fy på sig.

1942-03-02 dotter Ingegerd

1947 börjar bygga eget hem med hjälp av Johan Mackin. som senare emigrerade till Amerika med hela familjen.

Fabriksarbetare i Forså Bruk, gick skiftgång vilket han hade svårt med,

var med om en olycka i fabriken skadade foten och handlederna.

Fick skola om till målare och fick dagskift.

Hobby: Trädgården, bridge och resor.

Var Näsviken trogen hela livet

Namnet Lindström kommer från farfars farfar Carl Lindström, Carl tog namnet Lindström som sitt

Soldatnamn

när han blev Soldat i Forsa Regemente som Vice Korpral No: 40.

Han var husman i en by i Näsviken som heter Klockarsvedja.

Troligtvis tog han namnet för att trädet Lind fanns i Klockarsvedja och Ström kom säkert av att Dellens

strömmade ner mot Näsviken.

Det var vanligt att man gjorde sådana här kompinationer på 1850-talet.

Värnpliktig 315 62/22 MARTIN LINDSTRÖM som flottist Ca: 1922

Flottan, militärtjänstgöring men var.

Var man är förlagd står på mössbandet men de har inga mössor på sig.

Man kan gissa på Stockholm närmast ligger Berga örlogsskolor (BÖS).

Med tanke på åldern på bilden, så är nog inte Musköbasen aktuell.

315 är ordningsnummer

62 Ljusdals rullföringsområde-Jämtlands inskrivningsområde.

22 1922

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

1902

1902

1904

1905

1906

1907

1913

1914

1916

1916

1919

1920

1921

1922

1924

1926

1929

1933

1940

1940

1940

1940

1941

1942

1943

1968

1971

1978

1984

1987

1991

1992

1992

Ålder

1 mån

1 år

2 år

4 år

12 år

13 år

14 år

17 år

18 år

18 år

22 år

27 år

37 år

37 år

38 år

40 år

65 år

68 år

75 år

82 år

84 år

88 år

90 år

Händelse

Födelse 1902-09-15 Överby, Forsa, (X).

Dop 1902-11-05 Forsa, (X).

Systern Marta OLSSON FÖDD LINDSTRÖM föds 1904-08-09 Överby, Forsa, (X).

Makan Maria Kristina ERIKSSON föds 1905-04-25 Hudiksvall.

Brodern Ungkarlen Karl LINDSTRÖM föds 1906-11-15 Överby, Forsa, (X).

Bosatt 1907 Överby, Forsa (X).

Bosatt 1913 Överby, Forsa (X).

Bosatt 1914-10-29 Hillen, Forsa, (X).

Systern Edit LINDSTRÖM GIFT ENGHOLM föds 1916-07-02 Hillen, Forsa, (X).

Bosatt 1916-11-11 Veda, Forsa, (X).

Bosatt 1919-11-07 Veda, Forsa, (X).

Bosatt 1920-11-23 Veda, Forsa, (X).

Systern Karin LINDSTRÖM GIFT BERGLUND

föds 1921-08-06 Veda, Forsa, (X).

Flottist 1922 Ljusdals rullföringsområde.

Bosatt 1924-11-20 Hillsta, Forsa, (X).

Bosatt 1926 Hillen, Forsa, (X).

Bosatt 1929-10-31 Böle, Forsa (X).

Bosatt 1933 Byberg, Forsa, (X).

Bosatt 1940 Sjöstens.

Lysning Maria Kristina ERIKSSON 1940-05-26 Forsa, (X).

Vigsel Maria Kristina ERIKSSON 1940-06-01 Forsa Kyrka (X).

Sonen spjuvern Karl-Arne LINDSTRÖM föds 1940-09-18 Forsa, (X).

Bosatt 1941 Övernäs, Forsa, (X).

Bosatt 1942 Övernäs, Forsa, (X).

Dottern Ingegerd LINDSTRÖM föds 1943-03-02 Forsa, (X).

Modern Anna Kristina ZETTERBERG-ELG dör 1968-09-05 Iggesund 3:27.

Fadern Anders LINDSTRÖM dör 1971-06-26 Iggesund, (X).

Systern Marta OLSSON FÖDD LINDSTRÖM dör 1978-02-06 Näsviken, Forsa, (X).

Brodern Ungkarlen Karl LINDSTRÖM dör 1984-12-26 Hudiksvall,(X).

Systern Edit LINDSTRÖM GIFT ENGHOLM dör 1987-01-09 Hudiksvall, (X).

Makan Maria Kristina ERIKSSON dör 1991-04-08 Övernäs.

Död 1992-12-14 Tamm Kanalsväg 9.

Begravning 1992-12-20 Forsa Kyrka.

Ett kort på morsan då hon går på Forsa folkhögskola året är 1925,

morsan Maja Lindström vid krysset.

Födelse 1940-09-18 Forsa, (X).

Makan Ingrid Irene BENGTSSON föds 1942-03-20 Hudiksvalls Lasarett.

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 1++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KARL ARNE LINDSTRÖMS BIOGRAFI:

1940-09-18 föds Karl-Arne

1940 Bor hos Sjöstens i Näsviken

1941-08-04 Döpt

1947 Börjar skolan Forsså Skola

1947 Klass 1 Hösten Signe Price Lärare

1947 Klass 1 Våren Selma Fagerström Lärare

1948 Klass 2 Hösten och Våren Signe Price Lärare

1949 Klass 3 Hösten och Våren Greta Nylen Lärare

1950 Klass 4 Hösten och Våren Ingrid Lindgren Lärare

1951-1952 Klass 5-6 Hösten och Våren Dagmar Ebbesen Lärare

1953 Klass 7 Lunds skola Hösten endast en termin Lärare Greta Nylen igen

1954 Fortsättningsskola en termin våren hemkunskap och sedan skogsvård detta var 1:a steget till obligatorisk

7:e klass i 2 terminer

1963-12-31 Förlovning med Ingrid Bengtsson

1966-09-10 Vigsel Ingrid Irene BENGTSSON i Forsa Kyrka

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

Ålder

Händelse

1940

1940

Bosatt 1940-09-18 Sjöstens.

1941

Dop 1941-08-04 Sjöstens.

10 mån

1942

Bosatt 1942 Övernäs.

1942

1 år

1943

Systern Ingegerd LINDSTRÖM föds 1943-03-02 Forsa, (X).

1947

6 år

Utbildning 1947-08-18 Forså Skola.

1953

Utbildning 1953 Lunds Skola.

2 år

1954

1954

1959

1960

1960

1963

1963

1964

1964

1965

1965

1965

1966

1966

1966

1966

1966

1967

1967

1967

1969

1969

1969

1970

1970

1971

1971

1971

1971

1972

1972

1972

1972

1973

1973

1976

1976

1981

1982

1983

1984

1984

1985

1985

1985

1988

1988

1989

1990

1991

1991

1992

1999

1999

2000

2000

2000

2001

2002

2002

2002

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005

2005

2005

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2009

2009

2010

20 år

22 år

23 år

23 år

23 år

24 år

25 år

25 år

26 år

26 år

26 år

28 år

31 år

31 år

32 år

48 år

49 år

50 år

52 år

58 år

58 år

61 år

61 år

62 år

63 år

64 år

64 år

68 år

68 år

68 år

69 år

69 år

Började Arbeta 1954-02 Näsvikens Cooperativa Handelsförening.

Konfirmation 1954-05 Forsa Kyrka.

Militärtjänstgöring 1959 A4 Östersund.

Semesterresa 1960 Mallorca.

Militärtjänstgöring 1960-09-18 A4 Östersund.

Semesterresa 1963-08-05 Stensö.

Förlovning Ingrid Irene BENGTSSON 1963-12-31 Hudiksvall.

Utflykt 1964-07-05 Furuvik med Peter Olsson.

Semesterresa 1964-08-03 Djulö Camping.

Utflykt 1965 Jössebo Djurpark.

Semesterresa 1965 Ramsvik.

Semesterresa 1965-04-25

Lysning Ingrid Irene BENGTSSON 1966 Delsbo Kyrka.

Arbete 1966 Delsbo.

Semesterresa 1966 Sonfjällen, med Olle Käll

och Siri Larsson

Vigsel Ingrid Irene BENGTSSON 1966-09-10 Forsa Kyrka.

Bosatt 1966-09-11 Delsbo Konsumhuset.

Sonen Kent- Stefan LINDSTRÖM

föds 1967-07-11 Hudiksvalls Lasarett.

Bosatt 1967-09-03 Harmånger.

Arbete 1967-09-10 Harmånger.

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1969 Dellen.

Bosatt 1969 Harmånger Ny Bostad.

Dottern Marita Irene Jenny LINDSTRÖM föds 1969-05-18 Hudiksvalls Lasarett.

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1970 Dellen.

Utflykt Ingrid Irene BENGTSSON 1970 Ofärne.

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1971 Stensö.

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1971-05 Björnrike.

Bosatt 1971-12 Kiruna Tallplan 3 f Lombolo.

Arbete 1971-12-07 Kiruna, Lappgatan.

Martin och Maja besöker Fam. Lindström 1972 Kiruna Tallplan 3 f Lombolo.

Arthur och Margret besöker Fam. Lindström 1972 Kiruna Tallplan 3 f Lombolo.

Martin och Maja besöker Fam. Lindström 1972 Kiruna Tallplan 3 f Lombolo.

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1972-08-21 Dellen.

Militärtjänstgöring 1973 A4 Östersund.

Sonen Paul Arne LINDSTRÖM föds 1973-09-07 Kiruna.

Arbete 1976 Köping Nyckelbergs Hallen.

Bosatt 1976 Köping Nygård.

Utbildning 1981-12 Ullevi Skola Köping.

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1982 Ramsvik.

Examen 1983-12 Ullevi Skola Köping.

Bosatt 1984 Köping Fågelvägen.

Arbete 1984 Valskog i Västmanland.

Konferans Konsum 1985 Tyskland.

Konferans Konsum 1985 Belgien.

Konferans Konsum 1985 Holland.

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1988 Ramsvik.

Köper Wasa Livs 1988-10-01 Arboga.

Bosatt 1989 Arboga Violinvägen 18.

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1990-09-16 Rhodos.

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1991 Ramsvik.

Modern Maria Kristina ERIKSSON dör 1991-04-08 Övernäs.

Fadern Martin LINDSTRÖM dör 1992-12-14

Tamm Kanalsväg 9.

Wasa Livs upphör 1999-05-02 Arboga.

Bosatt 1999-07-30 Arboga Ekvägen 11c.

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 2000 Ramsvik.

Utflykt Ingrid Irene BENGTSSON 2000 Helsingfors Färjan.

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 2000-09 Kreta.

Utflykt Ingrid Irene BENGTSSON 2001 Ålandsfärjan.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2002-04 Sälen.

Utflykt Ingrid Irene BENGTSSON 2002-07 Djulö Camping.

Bröllop vår son Paul gifter sig 2002-07-13 Köping Kyrka.

Bröllopsfest 2002-07-27 Hos Cina och Palle.

Testamente 2002-09-30 Finns i datorn.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2003-08 Ramsvik.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2003-08 Turkiet.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2004 Västkusten.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2004-08-27 Turkiet.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2005-05-25 Tunisien.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2005-07 Danmark.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2005-08 Ramsvik.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2005-08-27 Malta.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2008-07 Vättern.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2008-08 Västkusten.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2008-08 Danmark.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2009-04-15 Kanarieöarna.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2009-07 Riga.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2009-07-06 Husbilen.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2009-09-23 Ixia/Lindos, Grekland.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2010-07-19 Västkusten.

2012

71 år

2014 74 år Bosatt Arboga Ekvägen 11c.

Tillbaka till toppen av sidan.

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2009-07-20 Göta Kanal.

Resa Ingrid Irene BENGTSSON 2012-07-27 Estland, Tallinn.