BILDER FRÅN DJUPDALSOLYCKAN I NÄSVIKEN


Katastrofen i DJUPDAL Den 13 maj 1924.

Ur Hudiksvalls Tidningen 2003-03-12

 

Gamla gulnade fotografier erinrar om den svåra tågkraschen i Djupdal mellan Näsviken och Fredrikfors.


Det var ett godståg draget av ett stort ånglok och bestående av 22 vagnar som spårade ur och ramponerades. Som genom ett under skadades ingen människa, men det var en händelse som länge omtalades i bygden.


Bygdekännaren Sören Fagerström, Näsviken, har samlat uppgifter och fotografier från händelsen.
 Han var själv bara ett år när tågolyckan inträffade och har därför inga egna minnen från händelsen.
 Men han minns väl att folk i bygden under hans ungdom ofta nämnde Djupdalsolyckan.
 - Det var en så viktig händelse att folk i Näsviken pratade om före och efter tågolyckan, berättar Fagerström.


Fler olyckor
 Det har varit fler tågolyckor efter Dellenbanan kan han berätta. 1904 inträffade en olycka liksom 1928.
 Orsaken till tågurspårningen i Djupdal 1924 var att sliprarna på en lång sträcka var så undermåliga att de närmast var uppruttnade. Och enligt ett dåtida referat i HT var rälsen i så dåligt skick att man redan nio år tidigare diskuterat att byta ut den.


Inga människor skadades
 Det var alltså ett stort godståg med 22 vagnar och ett lok på 90 ton som omfattades av olyckan. På tåget fanns förutom lokföraren och eldaren, också en tågmästare i sista vagnen samt två bromsare som också befann sig i några av de sista vagnarna. Lasten bestod bland annat av ungefär 400 ton bräder.


Olyckan inträffade när man just passerat Djupdals banvaktarstuga. Loket spårade ur i en kurva och började hoppa på sliprarna. Lokföraren och eldaren slog till bromsarna, men loket välte nedför banvallen och de närmaste vagnarna brakade in i varandra i en enda röra.


Släckte elden
Som genom ett under klarade sig både lokföraren och eldaren utan några som helst skador. De lyckades till och med ta sig ut och släcka elden i lokets panna.13 av vagnarna blev så skadade att de måste skrotas, medan nio kunde lagas.

Den enda personskada som inträffade vid olyckan kom under röjningsarbetet då en banarbetare fick ena handen svårt klämd.


Många nyfikna kom från stan.
 

När nyheten om olyckan spred sig kom massor av människor till platsen från bygden omkring. Folk vandrade till och med från Hudiksvall för att själva bevittna förödelsen. Särskilt anmärkningsvärt tyckte man då att det var att ett antal barfota småpojkar trotsade kylan och vandrade till platsen för att få vara med om sensationen.
 - Förr pratades det mycket om den här händelsen i Näsviken, men numera tycks det hela ha fallit i glömska, säger Sören Fagerström.


Han tycker att det är roligt att det finns så pass många fotografier bevarade. Det var den lokala fotografen Ragnar Forsberg som tog korten, berättar Fagerström. Fotografierna ansågs som så intressanta att det gjordes vykort av dem. Ortstidningarna skrev mycket om tågolyckan i Djupdal. Kritiken var inte nådig mot banans dåliga skick.


Det 90 ton tunga loket tippade ner i ena banvallen. Men som genom ett under kunde både lokföraren och eldaren klättra ut för egen maskin och dessutom också krafsa ut de glödande kolen ur pannan.


 Författare
 Lennart Ersson


Med tillstånd av Lennart Ersson

Detta är privata bilder tagen vid olyckan 1924.
Djupdals olyckans bilder som blev post card.


Fotograf Ragnar Forsberg Näsviken.BROR HEDMAN I KEPSEN-KÄNNER DU NÅGRA FLER.