SLÄKTEN PRAGMÉN (PHRAGMENIUS). 
 
Tänk så en släktgren kan utvecklas. 
Från Smeder till Kyrkoherdar för att på 1720-talet bli soldater, bönder på 1780-talet, 
kyrkvaktare och trumslagarhustru i Delsbo och efter två bönder blir släkten arbetarsläkt genom min 
farmors make Anders, sedan fabriksarbetare min far Martin och slutligen jag själv Karl Arne 
springpojke, butiksanställd, butikschef och köpman. Men sen då, mina barn pysslar med data, fabrik, 
och är lärare, deras barn vet vi inte än om de blir kyrkoherdar men knappast, de är redan nu 
för dåligt skolade, men man vet aldrig. 
Min syster Peter och Susannas barn då, samma sak där, men som sagt man vet aldrig vad de hittar på.
 
Släktens äldste kände medlem var den från Tyskland till Sverige inflyttade smeden Wernic Jonsson, 
som vid sonen Jonas födelse omkring 1580 var bosatt i Piteå landsförsamling. 
Den sistnämndes fyra söner antogo under studieåren i Uppsala efter födelsesocknen Hagby 
släktnamnet Phragmenius, av grekiska ordet phragmos = hage, vilket släktnamn av senare 
generationer förkortats till Phragmén, av några skrivet Fragmén. 
Sonen Jonas Vernici studerade vid Uppsala blev sedan kyrkoherde och sedan följer två generationer 
med kyrkoherdar som tar namnet Phragmenius. 
 
Eftersom detta är en mastig släkthistoria har jag markerat med rött där det viktigaste finns. 
Tar även med barn, gifte mm. som den intresserade kan ta del av, detta är inte markerat utan har 
vanlig svart text.
Jag har markerat med blått där det finns en länk till annan sida. 
Kom ihåg att inte klicka på det röda korset då du går ut från sidan, utan på pilen till vänster.
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 13++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wernic JONSSON är min farmors mormors mormors morfars farfars farfar
LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )
far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)
mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)
mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)
mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)
mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)
mor: PERSDOTTER, Anna (1765 - 1812)
mor: PHRAGMEN JAKOBSDOTTER, Barbro Margareta (Greta) (Babba Greta) (1738 - 1812)
far: PHRAGMEN, Jakob (1704 - 1766)
far: PHRAGMENIUS, Jonas (1669 - 1740)
far: PHRAGMENIUS, Jonas (1639 - 1702)
far: VERNICI, Jonas (1580 - 1656)
far: JONSSON, Wernic (1550 - ) Född Omkring 1550 Tyskland
 
Wernic Jonsson får en som med okänd moder, Jonas VERNICI Född 1580 i Piteå, (BD). 
Död 1656-06 Uppsala, Hagby, (C). 
 
++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 12++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
JONAS VERNICIär min farmors mormors mormors morfars farfars farfar
LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )
far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)
mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)
mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)
mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)
mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)
mor: PERSDOTTER, Anna (1765 - 1812)
mor: PHRAGMEN JAKOBSDOTTER, Barbro Margareta (Greta) (Babba Greta) (1738 - 1812)
far: PHRAGMEN, Jakob (1704 - 1766)
far: PHRAGMENIUS, Jonas (1669 - 1740)
far: PHRAGMENIUS, Jonas (1639 - 1702)
far:VERNICI, Jonas (1580 - 1656)
 
KYRKOHERDE JONAS VERNICIS BIOGRAFI: Jonas Vernici (även Wernicius eller Vareni) , född omkring 1580 
i Piteå Landsförsamling, student vid Uppsala universitet 1599-03-07 (in classe physica) och skrev sig 
"Jonas Vernici", han nämnes in Classe geometrica 1601-05-15 "Jonas Vernici Bothniensis" och uppflyttades 
1605-10-04 i astronomiska (högsta) klassen. 
Efter prästvigning erhöll han sin första ordinarie tjänst som 1:e komminister i Skellefteå 1613, 
överflyttade till Hagby och Ramsta i Uppland 1615, antagligen som komminister där och blev kyrkoherde 
efter sin svärfader därstädes 1628, död i juni 1656.
 
Gift med Margaretha Nilsdotter Sepelia, död 1678, vilken bodde i Stockholm 1665, då hon anhöll hos 
konsistorium därstädes att få åtnjuta nådår efter sin "oförmodat avlidne son konrektorn". 
Hon var dotter av kyrkoherden i Hagby och Ramsta Nicolaus Jonae Bothniensies okänd moder.
 
Barn: (enligt uppgift 14 söner och en dotter, av förra 10 döda i barndomen, alla födda i Hagby):
Nils, född 1628, student vid Uppsala universitet 1645-05-02: " Nicolaus Jonae Hagman), kallade sig sedan 
Phragmenius, prästvigd 1660-04-16 komminister i Färentuna och Hilleshög av Uppsala ärkestift 1662, kyrkoherde 
i Munsö av samma stift 1671, död barnlös i februari 1690. Han var gift, men inga handlingar lämna upplysningar 
om hustruns namn. ****. Enda meddelande därom är prosten Taijards brev till domkapitlet 1690-03-05, vari han 
underrättar om kyrkoherde Phragmenii död och därvid nämner som efterlevande "en klen och svag änka, som man 
förmodar icke heller har långt igen".
Vernicius, född 1630, student vid Uppsala universitet 1645-05-22: " Vernicius Jonae Hagman", kallade sig sedan 
Phragmenius, fil. mar. 1661 prästvigd 1663-01-23 kollega vid trivalskolan i Stockholm 1659 och sedan konrektor 
där, död ogift 1665 i Stockholm (Nicolai), ringdes för honom 25/6.
Jonas: född 1639, död 1702, kyrkoherde. Se mer under Jonas Phragmenius.
Sofia: född 1643-01-28, död 1696-06-25 i Järvsö, fil. mag. Jacob Grubb, född 1631-11-30 i Gävle, 
död 1701-12-30 på sin gård Kullsand invid Gävle, båda begravda i Järvsö kyrka.
Gabriel: född 1648 död 1705, kontraktperost. Se mer under Gabriel Phragmenius
 
Svärfadern Nicolaus Jouae kom från Skellefteå 2:e Komministratur till kyrkoherdetjänsten i Hagby 1605 
och avled 1628. Den i U.H.M. nämnde kyrkoherde Petrus Tibelius var före honom, kom dit 1603 och blev 
"satt därifrån" 1605
 
Sammanfattning personhistoria:

Årtal
Ålder
Händelse
1580
 
Födelse 1580 Piteå, (BD). 
1599
 
Uppsala universitet 1599-03-07 Uppsala, (C). 
1600
 
Makan Margareta NILSDOTTER SEPELIA föds 1600. 
1601
 
Uppsala universitet 1601-05-15 Uppsala, (C). 
1605
 
Uppsala universitet 1605-10-04 Uppsala, (C). 
1613
 
Komminister 1613 Skellefteå, (BD). 
1615
 
Komminister 1615 Uppland, (C). 
1628
 
Kyrkoherde 1628 Uppland, (C). 
1628
 
Sonen Nicolaus (Nils) Jonae HAGMAN PHRAGMENIUS föds 1628. 
1630
 
Sonen Vernicius Jonae HAGMAN PHRAGMENIUS föds 1630. 
1639
 
Sonen Jonas PHRAGMENIUS föds 1639 Hagby, Uppsala, (C).
1643
 
Dottern Sofia PHRAGMENIUS föds 1643-01-28. 
1648
 
Sonen Gabriel PHRAGMENIUS föds 1648. 
1656
 
Död 1656-06 Uppsala, Hagby, (C). 

 
++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 11+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
JONAS PHRAGMENIUS är min farmors mormors mormors morfars farfar
LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )
far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)
mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)
mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)
mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)
mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)
mor: PERSDOTTER, Anna (1765 - 1812)
mor: PHRAGMEN JAKOBSDOTTER, Barbro Margareta (Greta) (Babba Greta) (1738 - 1812)
far: PHRAGMEN, Jakob (1704 - 1766)
far: PHRAGMENIUS, Jonas (1669 - 1740)
far: PHRAGMENIUS, Jonas (1639 - 1702)
 
KYRKOHERDE JONAS PRAGMENIUS BIOGRAFI: Jonas Phragmenius f.1639 i Hagby, Uppsala även 
Fjärdhundra, Stockholm finns angivet son födelseort. Han var student vid Uppsala universitet 1654-05-06: 
"Jonas Jonae Phragmenius", disp. pro. exercitio 1663-06-17: de hospitalitate (om gästvänskapen) och pro. gradu 
1668-05-06:de libero hominis arbitro (om människans fria vilja), prästvigd 1670-08-04 och samma år lektor i 
grekiska språket vid gymnasium i Gävle, * fil mag. i Uppsala 1692-12-12.
 
På grund av sin kända arbetsamhet och drift som gymnasiilärare blev han av ärkebiskop Baazius övertalad att år 
1679 lämna lektoratet och bliva rektor vid trivalskolan därstädes, vilken post han skötte med samma trohet och 
erkännande; Kyrkoherde i Delsbo av Uppsala ärkestift 1681, tillträdde 1682, preses** vid prästmötet i 
Uppsala 18/6-19/6 1691, riksdagsman 1693, död 1702-06-14 och begravd i Delsbo kyrka samma år 
31/7, varvid upplästes begravningsverser av E. W. Han kallades av allmoge "Lillprobsten"
Gift 1669 med Elisabeth Olofsdotter Aurivillius, född 1630, död 1706-08-12 i Delsbo 
(vid hennes begravning upplästes verser, författade av systersonen rektor Olof enecopiander) -antagligen 
tillhörande prästsläkten Agriviööius från Åkerby socken i Uppsala, vilket släktnamn bildats av orden ager (åker) 
och villa (by), och var hon möjligen dotter.
 
* Inrättat 1668 genom överflyttning från Stockholm.
** Preses (av latin 'præses' = 'den som sitter framför'; plur. 'præsides' jfr 'president'). ordförande i en 
vetenskaplig akademi eller liknande äldre ...
 
1669-1679 Lektor i Vasaskolan, Gävle, ämnen Grekiska och hebreiska
Sedan rektor i Gävle.
1681 Kyrkoherde i Delsbo.
Historik: 1640 till 1668
1640 grundades Sveriges fjärde gymnasium i huvudstaden Stockholm. Det första startades 1623 av entusiasten 
och bildningsivraren biskop Johannes Rudbeckius i Västerås. Hans tanke var att blåsa liv i undervisningsväsendet i 
landet som varit mycket svagt under Vasatiden. Den nya skolformen var knuten till kyrkan, och därför kom snart 
skolor också i Skara och Linköping. Från statsmakterna sida såg man snart att den nya skolformen kunde fylla 
behovet av tjänstemän i den växande svenska byråkratin. Det var med detta som grund som förmyndarregeringen 
ledd av den svenska byråkratins fader Axel Oxenstierna såg behovet av utbildning. Den klassiska bildningen som 
gymnasiet gav passade dock inte stockholmarna, och skolan blev snart ett problem med en full bemanning av 
lärare men få elever. Man insåg snart att något måste göras och 1668 beslutades att skolan skulle flyttas från 
huvudstaden. Kring 1668
 
Den 10 december 1668 samlades Karl IX:s förmyndarregering för att skriva under ett beslut som mer eller 
glömts bort i nästan ett år. Ärendet gällde flytten av Stockholms gymnasium till Gävle. Gymnasiet i Stockholm var 
en sorglig historia. Det hade grundlagts i närheten av Kungsträdgården, men intresset för klassisk lärdom i 
huvudstaden var mycket svagt. De lektorer som anställts saknade arbetsuppgifter, det kom helt enkelt inga 
studerande till lektionerna. Redan 15 år efter starten började man ge upp hoppet. 1663 konstaterades att man 
måste göra något radikalt för att få igång verksamheten. Drottning Kristina ansåg att man inte hade råd att 
avlöna 5 välbetalda lärare utan arbetsuppgifter. Tanken på att behålla gymnasiet i Stockholm gavs upp redan 1664
då riksdagen beslutade att det skulle flyttas till "en bekvämare ort... på det att dess ungdom må kunna så mycket 
bättre hava lägenhet och tillfälle sig uti allehanda lärdom och studier exercera och förkovra".
 
Efter flera års utredningar och konkurrens mellan flera städer om att få gymnasiet beslutades slutligen 
den 27 november 1667 att flytta Stockholms gymnasium till Gävle. I närmare ett års tid låg beslutet på 
förmyndarregeringens bord innan änkedrottning Hedvig Eleonora tillsammans med Magnus Gabriel de la Gardie, 
G.O. Stenbock G. Soop och P. Brahe äntligen skrev under beslutet den 10 december 1668.
Under december behandlades ärendet i domkapitlet i Uppsala och den 27 januari 1669 utsågs de första 
lektorerna. Jacob Grubb, Olaus Aurivallius, Andreas Stiernman, Michael Kolmodin och Jonas Phragmenius.
Den 5 mars 1669 anlände Phragmenius till Gävle. 
1693 Riksdagsman
1702 Död i Delsbo
 
Sammanfattning personhistoria:

Årtal
Ålder
Händelse
1639
 
Födelse 1639 Hagby, Uppsala, (C). 
1643
 
Systern Sofia PHRAGMENIUS föds 1643-01-28. 
1648
 
Brodern Gabriel PHRAGMENIUS föds 1648. 
1654
 
Student 1654-05-06 Uppsala, (C). 
1656
 
Fadern Jonas VERNICI dör 1656-06 Uppsala, Hagby, (C). 
1665
 
Brodern Vernicius Jonae HAGMAN PHRAGMENIUS dör 1665 Stockholm (A). 
1669
 
Lektor i Gävle 1669 Gävle, (X). 
1669
 
Vigsel Elisabeth OLOFSDOTTER AURIVILLIUS 1669. 
1669
 
Sonen Jonas PHRAGMENIUS föds 1669 i Delsbo, (X). 
1670
 
Prästvigd 1670-08-04 Uppsala, (C). 
1678
 
Modern Margareta NILSDOTTER SEPELIA dör 1678. 
1679
 
Rektor 1679 Gävle, (X). 
1681
 
Kyrkoherde 1681 Delsbo, (X). 
1690
 
Brodern Nicolaus (Nils) Jonae HAGMAN PHRAGMENIUS dör 1690-02. 
1691
 
Preses 1691 Uppsala, (C). 
1692
 
Fil. mag 1692-12-12 Uppsala, (C). 
1693
 
Rikstadsman 1693. 
1696
 
Systern Sofia PHRAGMENIUS dör 1696-06-25 Järvsö, (X). 
1702
 
Död 1702-06-14 Delsbo, (X). 
1702
 
Begravning 1702-07-31 Delsbo, (X). 

 
++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 10+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
JONAS PHRAGMENIUS är min farmors mormors mormors morfars far 
LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )
far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)
mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)
mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)
mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)
mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)
mor: PERSDOTTER, Anna (1765 - 1812)
mor: PHRAGMEN JAKOBSDOTTER, Barbro Margareta (Greta) (Babba Greta) (1738 - 1812)
far: PHRAGMEN, Jakob (1704 - 1766)
far: PHRAGMENIUS, Jonas (1669 - 1740)
 
KYRKOHERDE JONAS PRAGMENIUS BIOGRAFI: Jonas Phragmenius född 1669 i Gävle student vid 
Uppsala universitet 1685-02-07, disp. pro. exercitio 1691. de violentia jucundorum och pro. gradu 1694: 
de proselytis, fil. mag. samma år 11/12, prästvigd 1695-07-31 till huspredikant hos grevinnan Elisabeth Lindschöld 
i Ekerö socken Stockholms län, konrektor vid trivalskolan i Hudiksvall i maj 1698 och rektor där 1708-07-15, 
orator vid prästmötet 1705, kyrkoherde i Segersta och Hanebo av Uppsala ärkestift 1713, tillträdde 1714-05-01
kontraktprost 1724, riksdagsman 1726 och 1727, död i Hanebo 1740-12-18.
Prosten Phragmenius var "en för vett och lärdom vitt bekänt man". År 1697-12-17 höll man på Riddarhuset en 
oration på svensk vers: "Den majestätliga Glädiesohl, som genom Carl den XII:s anträde till Regementet i 
Norden uppgick" (tr. Stockholm 1697), och år 1724 framlade han en publikation över södra 
Hälsinglands kommuner.
 
Han utförde ett förtjänstfullt arbete med sina kyrkors prydande, varom visitationsprotokollet av år 1716 
vittnar, och förlade år 1729 kyrkoherdens bostad från Segersta till Hanebo, vars prästgård var större och 
bättre belägen. Han ägde hemmanet Fagerlund i Rotmo by i Segersta (från 1778 beläget i Hanebo), 
vilken gård han köpt till änkesäte åt sin 2:a hustru.
 
Gift 1:a 1699 i Stockholm med Barbara Röök, död 1706 på Vi hemman i Idenor socken Gävleborg, dotter av 
borgmästaren i Borgå Jacob Andersson Röök och dennes 1:a hustru Anna Johansdotter Goffenius.
2:a giftet 1709-12-28 i Segersta (bröllopsverser på svenska av brudgummens kusin Petrus Fragmén, se mer 
under Petrus Fransén, och på latin av Nicolaus Celsius) makan Margaretha Isaeus, född 1681-05-08 i Segersta, 
död på sin gård Fagerlund 1752-05-17, dotter av kyrkoherden i Segersta och Hanebo Erik Isaeus och 
Catharina Gestrinius. Änkan fick dubbelt nödår efter mannen. Barn (de 8 första födda i Hudiksvall, övriga i 
Segersta) :
Elisabeth född 1699 Hudiksvall, död 1772 i Nedertorneå Norrbotten, gift 1728 med dåvarande fältväbeln vid 
Hälsinge regemente, sedan kapten vid Västerbottens regemente, RSO, Jacob Turdfjell, född 1695 i Nyenskans 
(Ingerm.), död 1785-09-09 i Nedertorneå.
Jonas född 1701 Hudiksvall, död 1743, komminister, (se mer under Jonas Phragmenius 1701).
Anna född 1702 Hudiksvall, död 1743
Jacob född 1704 Hudiksvall, död 1766, fältväbel, (se mer under Jacob Phragmenius 1704)
Anna född 1705 Hudiksvall, död 1749, begravd 21/10 i Johannes församling i Stockholm, gift 1725 med 
sergeanten Carl Winberg, född 1697, död 1728-09-30 i Stockholm Johannes församling.
Johan Gabriel, född 1706 Hudiksvall, död samma år (strax efter modern)
Barbara Margaretha, född 1711 Hudiksvall, död 1790-09-05 i Hanebo, gift 1733 med komminister därstädes 
Per Johan Lindström, född 1703-06-24 i Stigsjö socken Västernorrland, död 1788-02-20 i Hanebo.
 
Sonen Erik Pragmenius, född 1712-06-21 
Segersta, student vid Uppsala universitet 
1731-10-08, prästvigd 1738. 
Efter åtskilliga missiv, bland annat till 
Harmånger och Hudiksvall, blev han 
komministeradjunkt i Delsbo 1761 
och pastorsadjunkt där 1768. 
Efter 1764 bodde han i den av honom då 
uppförda byggnaden på lägenheten Lyktan, 
avsöndrad 1766 från Västra Hammarens 
ägor, död där barnlös. 
 
 
 
 
 
MER OM LYKTAN-KLICKA
1772-06-01,drunknade Erik vid fiske i sjön Dellen. 
Gift 1764-09-23 i Delsbo med Maria Christina Westman, född 1728-07-30 i Estuna socken Stockholm, 
död 1812-01-06 i Össeby-Garn socken Stockholm, dotter av komminister i Estuna Abraham Westman och dess 
2:a hustru Sara Maria Robsahm, i hennes 1:a gifte gift 2:a gången 1779-02-18 i Trosa, efter lysning i Delsbo, 
med borgmästaren i Trosa Carl Adam Wrång, född 1724-11-13, död 1786-03-01 i Trosa, som var gift 1:a med 
Anna Margaretha Gran född 1714, död i Sundsvall1773-02-19.
 
Efter Erik föds Johan Chrysostomus , född 1714, död 1768, komminister. 
Olof Gabriel, född 1715-05-03, student vid Uppsala universitet, 1731-10-12 sedan mantalsskriven, död ogift i 
Hanebo 1790-05-31
Hedvig Catharina, född 1717-10-16, död i Segersta 1756-06-05.
Petrus Vernic, född 1719, död samma år.
Dorotea, född 1720, död 1724.
Maria Christina, född 1721-07-25, död i Segersta 1768-10-10, gift 1765-11-25 i Segersta med 
sockenskomakaren där Per Persson Segerberg på Born, född 1735-06-12 i Segersta, död där 
1809-01-14, i d.s 1:a gifte ( gift 2:a 1769 med Marghareta Persdotter, född 1747-11-22, död 1848-03-09).
Henrik Magnus, född 1726-02-05, mönsterskrivare, död ogift 1788-05-09. Han var kyrkoherde i Segersta och 
Hanebo i Hälsingland och kontraktsprost. 
 
Detta var fram till 1729 kyrkoherden Johan Phragmenius bostad i Segersta, flyttade sedan till Hanebo
vars prästgård var större och bättre belägen.  
 
Sammanfattning personhistoria:

Årtal
Ålder
Händelse
1669
 
Födelse 1669 Delsbo, (X).
1681
 
Makan Margareta ISAEUS föds 1681-05-08 Segersta, (X). 
1685
 
Student 1685-02-07 Uppsala, (C). 
1691
 
disp. pro 1691. 
1694
 
de violentia jucundorum 1694. 
1694
 
de proselytis 1694-12-11. 
1695
 
Prästvigd 1695-07-31 Ekerö, Stockholm, (A). 
1698
 
Konrektor 1698-05 Hudiksvall, (X). 
1699
 
Dottern Elisabeth PHRAGMENIA föds 1699 Hudiksvall, (X). 
1699
 
Vigsel Barbara Barbaro RÖÖK 1699 Stockholm, (A). 
1701
 
Sonen Jonas PHRAGMÈN föds 1701 Hudiksvall, (X).
1702
 
Dottern Anna PHRAGMENIUS föds 1702 Hudiksvall, (X).
1702
 
Fadern Jonas PHRAGMENIUS dör 1702-06-14 Delsbo, (X).
1704
 
Sonen Jakob PHRAGMEN föds 1704 Hudiksvall, (X). 
1705
 
Dottern Anna PHRAGMÈN föds 1705 Hudiksvall, (X). 
1705
 
Orator 1705. 
1706
 
Sonen Johan Gabriel PHRAGMÈN föds 1706 i Hudiksvall.
1706
 
Sonen Johan Gabriel PHRAGMÈN dör 1706 Hudiksvall, (X).
1706
 
Makan Barbara Barbaro RÖÖK dör 1706 Vi, Idenor, (X).
1706
 
Modern Elisabeth OLOFSDOTTER AURIVILLIUS dör 1706-08-12 Delsbo, (X).
1708
 
Rektor 1708-07-15 Hudiksvall, (X).
1709
 
Vigsel Margareta ISAEUS 1709-12-28 Segersta, (X). 
1711
 
Dottern Barbara Margaretha PHRAGMÈN föds 1711. 
1712
 
Sonen Erik PHRAGMENIUS föds 1712-06-21. 
1713
 
Kyrkoherde 1713 Segersta, (X). 
1714
 
Kyrkoherde 1714-05-01 Segersta, (X). 
1714
 
Sonen Johan Chrysostomus PHRAGMENIUS föds 1714-05-25 Segersta, (X). 
1715
 
Sonen Olof Gabriel PHRAGMENIUS föds 1715-05-03. 
1717
 
Dottern Hedvig Catharina PHRAGMENIUS föds 1717-10-16. 
1719
 
Sonen Petrus Vernic PHRAGMENIUS föds 1719. 
1719
 
Sonen Petrus Vernic PHRAGMENIUS dör 1719. 
1720
 
Dottern Dorotea PRERAGMENIUS föds 1720. 
1721
 
Dottern Maria Christina PHRAGMENIUS föds 1721-07-25. 
1724
 
Dottern Dorotea PRERAGMENIUS dör 1724. 
1724
 
Kontraktprost 1724. 
1726
 
Riksdagsman 1726-1727 1726. 
1726
 
Sonen Henrik Magnus PHRAGMENIUS föds 1726-02-05. 
1740
 
Död 1740-12-18 Segersta, (X). 

 

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 9++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jakob PHRAGMEN är min farmors mormors mormors morfar

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)

mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)

mor: PERSDOTTER, Anna (1765 - 1812)

mor: PHRAGMEN JAKOBSDOTTER, Barbro Margareta (Greta) (Babba Greta) (1738 - 1812)

far: PHRAGMEN, Jakob (1704 - 1766)

 
SERGEANT och FÄLTVÄBEL Jakob Phagméns BIOGRAFI: 
Född 1704 i Hudiksvall,student vid Uppsala universitet, 1719-02-19 "sub fratis inspectiones". 
Han lämnade snart studierna och inträdde då i militärtjänst vid Åbo läns infanteriregemente, 
transporterades därifrån till Hälsinge regemente 1724-08-22, korpral 1725-12-24, rustmästare 
1728-06-04, sergeant 1731-05-30, förare 1740, fältväbel vid Arbrå kompani 1742-03-16, 
erhöll liknande beställning vid livkompaniet samma år 16/6. 
FÄLTVÄBEL:
Fältväbel användes i Sverige fram till 1833 då denna befälsgrad ersattes med fanjunkare. 
Fältväbel var således en underofficersgrad och tillsammans med kvarttersmästaren den högsta 
underofficersgraden på sin tid. 
Fältväbeln hade ansvar för ett kompanis förläggning, underhålls- och expeditionstjänst. 
Han ställde upp kompaniet och såg till att allt stod rätt till i rotar och leder. 
 
Han skulle kunna läsa och skriva och kunde straffa soldater för mindre förseelser. 
Vad gäller bestraffning så var profossen som hade det högsta ansvaret för detta.
Det fanns både kompaniprofosser och regementsprofosser.
 
 
HAN DELTOG I FINSKA KRIGET 1741-1743 LÄS MER OM FINSKA KRIGET-KLICKA.
Avsked 1747-11-01. SE NEDAN:
Gift 1736-05-21 i Hanebo med Helena Larsdotter, född 1711-07-22 i Hanebo, död hos sonen 
Lars Jacob 1774-04-27, dotter av bonden Lars Olofsson i Västerbyn (n:o 8 i Kyrkbyn) i Hanebo 
och Anna Jansdotter. 
Genom sitt gifte med Helena 
Larsdotter i Västerby, Hanebo, blev 
han ägare till hemmanet n:o 8 i 
Kyrkbyn, Hanebo socken, vilken kom 
att stanna inom släkten till år 1933 
och kallas ännu (1941) Phragméngården
 
1736 viges Jacob och Helena så här 
står det i vigselboken: 
....Sergeanten Jacob Phragmén och 
Helena Larsdotter i Västerby, Hanebo.
Jakob Phagmén dör 1766-05-07. 
 
 
Se bild på Phragméngården, här ovan. 
LITE HISTORIK OM PHRAGMENGÅRDEN:
Phragméngården i Hanebo socken (1747-1933).
Genom sitt gifte med Helena Larsdotter 1736 från Hanebo, blev Jacob Phragmen, född 1704 ägare till hemmanet
n:o 8 i Kyrkbyn, Hanebo socken, gården kom att stanna inom släkten till år 1933 och kallas ännu Phragméngården.
Jonas Phragmen dog här 1766-05-07.
Före 1736 var Helenas far bonden Lars Olofsson  ägare till hemmanet. Brita Carlsdotter Phragmén och 
Nils Svensson från Lilltjärn i Hanebo, född 1823-09-19 blir genom sitt gifte bonde på Phragméngården n:o 8 i 
Kyrkbyn, död där 1895-02-22. 
Dessa makars son var Sven Nilsson född 1853-09-19, den sista av släkten, som ägde Phragméngården 
död där 1933-12-30 ogift
 
Jacob och Helenas Barn: * Lars Jacob född 1743, död 1800, bonde. 
Se mer under Lars Jacob Phragmén 1743
* De hade dessutom barnen Jonas, Anna Helena, Barbara Margaretha och Lisa Kajsa, alla döda som barn, står 
det i böcker. Men Barbara Margaretha-Babba Greta född 1738-04-30 i Hanebo har jag hittat hon finns 
som Barbro Margareta (Greta) Jacobsdotter kallas ibland Phragmén och även både Jacobsdotter 
Phragmén förekommer i senare husförhörslängder. 
Hon uppges där vara född 1736 vilket är fel det ska vara 1738-04-30. 
Det är säkert därför andra forskare inte hittat henne. 
Babba Greta dör 1812-12-12 i Leista, Rasbo, Uppsala. 
Mer om Babba-Greta nedan:

 

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 8++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BARBRO MARGARETA (Greta) (Babba Greta) PHRAGMEN JAKOBSDOTTER är min

farmors mormors mormors mor:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)

mor:TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)

mor: PERSDOTTER, Anna (1765 - 1812)

mor: PHRAGMEN JAKOBSDOTTER, Barbro Margareta (Greta) (Babba Greta) (1738 - 1812)

 

BARBRO MARGARETA PHRAGMENS BIOGRAFI:

1738-04-30 föds Barbro Greta Pragmen, Rasbo, Uppland, så här står det i födelseboken: 30 Aprili

Babba Greta Sergeant Jacob Phragmen.

Namnet Barbro är för övrigt arvnamn i det här släktkomplexet. En av urmödrarna är en Barbara Cassiopaea.

1748-1754 Bosatt i Västerby, Hanebo

1755 Flyttar till Norrbyn No: 1 , Hanebo.

1756 till Uppsala

1762-01-04 gifter sig Pär och Barbro Greta, så här står det i vigselboken: 4 Oct. lystes 1. gången för

husbondedrängen i Prestegården Per Persson född i Waksala 1731 d. 16 Jan. och pigan Babba Greta Phragmén,

fältwäbeln Jacon Phragméns dotter ifrån Helsingland och Hanbo Socken modren Helena Larsdotter, född 1737

giftade sig 4 Jan. 1762 at tillträda ett frelsehemman i Lejsta [??] tillika med brudgummens fader torparen

Per Persson från Åsbergsbo [??] i Östuna sn.

1762-1780 Bosatt i Leista, Rasbo, Uppsala.

1780 kvar i Leista här står att Barba är född 1836 vilket är fel. Finns här med make Pär.

Pärs föräldrar finns också på gården samt 4 barn.

1762-1812 Bodde hon i Leista

1812-12-12 Dör Barbro hon är den sista som dör i Rasbo detta år, så här står det i dödsboken:

Enkan Barbro Margareta Phragmen i Leista Dödsorsak Pleuresie, dör Dec. 12

begraves Dec. 20

Hon blev 76-år gammal

 

 

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

Ålder

Händelse

1738

 

Födelse 1738-04-30 Hanebo,.

1739

 

Systern Anna Helena (Lena) PHRAGMEN JAKOBSDOTTER föds 1739 Västerby, Hanebo, (X).

1743

5 år

Brodern Lars Jakob PHRAGMÈN föds 1743-12-22 Västerby, Hanebo, (X).

1745

 

Brodern Olaus PHRAGMÉN föds 1745 Västerby, Hanebo, (X).

1746

 

Brodern Anders PHRAGMEN föds 1746 Västerby, Hanebo, (X).

1748

 

Bosatt 1748 Västerby, Hanebo, (X).

1749

 

Systern Elisabet (Lisa) Catharina PHRAGMEN JAKOBSDOTTER föds 1749 Västerby, Hanebo, (X).

1754

 

Bosatt 1754 Västerby, Hanebo, (X).

1755

 

Bosatt 1755 Norrbyn, Hanebo, (X).

1756

 

Bosatt 1756 Uppsala, (C).

1762

23 år

Vigsel Pär PÄRSSON 1762-01-04 Rasbo, Uppsala, (C),.

1762

23 år

Bosatt 1762-01-05 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1763

 

Dottern Margareta PERSDOTTER föds 1763 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1764

 

Bosatt 1764 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1765

27 år

Dottern Anna PERSDOTTER föds 1765-05-13 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1766

28 år

Fadern Jakob PHRAGMEN dör 1766-05-07 Västerby, Hanebo, (X).

1767

 

Bosatt 1767 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1769

31 år

Dottern PERSDOTTER föds 1769-05-16.

1771

33 år

Sonen Hendric PERSSON föds 1771-07-02 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1771

33 år

Dottern Karin PERSDOTTER föds 1771-07-09 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1773

 

Bosatt 1773 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1774

 

Bosatt 1774 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1774

35 år

Modern Helena LARSDOTTER dör 1774-04-27 Västerby, Hanebo, (X).

1775

 

Sonen Jakob PERSSON föds 1775 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1780

 

Bosatt 1780 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1781

 

Bosatt 1781 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1783

44 år

Maken Pär PÄRSSON dör 1783-03-16 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1787

 

Bosatt 1787 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1788

 

Bosatt 1788 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1794

 

Bosatt 1794 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1794

 

Bosatt 1794 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1800

 

Bosatt 1800 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1800

61 år

Brodern Lars Jakob PHRAGMÈN dör 1800-04-29.

1801

 

Bosatt 1801 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1801

62 år

Sonen Fosterson Erik föds 1801-04-19 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1805

 

Sonen Fosterson Erik dör 1805.

1807

 

Bosatt 1807 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1811

 

Bosatt 1811 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1812

74 år

Dottern Anna PERSDOTTER dör 1812-08-15 Delsbo, (X).

1812

74 år

Brodern Jonas PHRAGMEN dör 1812-12-12 Åkre, Forsa, (X).

1812

74 år

Död 1812-12-12 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1812

 

Begravning 1812-12-20 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1813

 

Bouppteckning 1813 Ingen bouppteckning hittad.


 

 Man kan tillägga att Barbro Greta Pragmens bror Johan Pragmen flyttade till Åkre Forsa

född i Hanebo, 1736-12-13

Han blev: Länsman, sockenskrivaren och klockaren. 
1768 blev han länsman i Forsa och Hög.
1780 lämnade han denna syssla, då han blev sockenskrifare i Forsa.
1783 Klockare i Forsa.
1768 gifte han sig med Jungfru Margareta Eklund från Enånger och fick  2 söner och 2 döttrar,

Död 1812-12-18 begravd 1812-12-20, död av ålderdomsbräcklighet. 

Fader Fältväbel Jacob Phragmen och Moder Helena Larsdotter i Hanebo.

Har i sin vandel ådagalagt utmärkt redighet och ärbarhet.
Dog i en ålder av 75-år 11 månader 3 veckor.

Dottern Anna PERSDOTTER föds 1765-05-13 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

 
++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 7++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ANNA PERSDOTTER är min farmors mormors mormor:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)

mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)

mor: PERSDOTTER, Anna (1765 - 1812)

 

ANNA PERSDOTTERS BIOGRAFI:

1765-06-13 föds Anna i Leista, Rasbo, Uppland

1787-1794 Piga hos Herr Comminister Petter Delin, Prästgården, Lyktan, Delsbo.

1795 Kommer hon från Lycktan till Norrväna.

 1798 Vigsel Herrman Timper

ANNA PERSDOTTERS BOUPPTECKNING:
 
Sammanfattning personhistoria:

Årtal

Ålder

Händelse

1765

 

Födelse 1765-05-13 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1765

3 dagar

Dop 1765-05-16 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1766

 

Bosatt 1766 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1769

4 år

Systern PERSDOTTER föds 1769-05-16.

1771

5 år

Maken Herrman TIMPER föds 1771-04-27 Nyland, Finland.

1771

6 år

Brodern Hendric PERSSON föds 1771-07-02 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1771

6 år

Systern Karin PERSDOTTER föds 1771-07-09 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1773

 

Bosatt 1773 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1774

 

Bosatt 1774 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1775

 

Brodern Jakob PERSSON föds 1775 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1780

 

Bosatt 1780 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1783

17 år

Fadern Pär PÄRSSON dör 1783-03-16 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1787

 

Bosatt 1787 Lyktan, Delsbo,(X).

1794

 

Bosatt 1794 Lyktan, Delsbo,(X).

1795

 

Bosatt 1795 Norrväna, Delsbo, (X).

1798

33 år

Vigsel Herrman TIMPER 1798-12-28 Norrväna, Delsbo, (X).

1799

 

Bosatt 1799 Norrväna, Delsbo, (X).

1799

34 år

Dotter Kristinas födelse 1799-10-05 Norrväna, Delsbo, (X).

1799

34 år

Dottern Christina (Stina) TIMPER-HERMANSDOTTER föds 1799-10-05 Norrväna, Delsbo, (X).

1801

 

Bosatt 1801 Norrväna, Delsbo, (X).

1801

35 år

Dottern Greta TIMPER-HERMANSDOTTER föds 1801-01-12 Norrväna, Delsbo, (X).

1801

35 år

Halvbrodern Oäkta Fosterson Erik föds 1801-04-19 Leista, Rasbo, Uppland, (C).

1802

 

Bosatt 1802 Norrväna, Delsbo, (X).

1802

37 år

Sonen Pehr (Per) HERMANSSON TIMPER MARCHE föds 1802-11-14 Norrväna, Delsbo, (X).

1804

38 år

Sonen Herrman TIMPER föds 1804-03-01

Norrväna, Delsbo, (X).

1805

 

Halvbrodern Oäkta Fosterson Erik dör 1805.

1806

41 år

Sonen Carl TIMPER föds 1806-05-24

Norrväna, Delsbo, (X).

1809

 

Bosatt 1809 Norrväna, Delsbo, (X).

1811

 

Bosatt 1811 Norrväna, Delsbo, (X).

1812

46 år

Bouppteckning 1812-03-02 Håknorrbo.

1812

47 år

Död 1812-08-15 Delsbo, (X).

1812

 

Begravning 1812-08-23 Norrväna, Delsbo, (X).

 

Länk till Maken Herrman TIMPERS släkt Klicka.

 
++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 6++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CHRISTINA (Stina) TIMPER-HERMANSDOTTER är min farmors mormors mor:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)

mor: TIMPER-HERMANSDOTTER, Christina (Stina) (1799 - 1878)

 

CHRISTINA (Stina) TIMPER-HERMANSDOTTERS BIOGRAFI: I födelsboken står att hon är

född 1799-10-05 senare i hfl står 1799-09-05.

I dödsboken står att hon är 79-år och 1 dag gammal då hon dör bör då vara född 1799-07-05.

Födelsebokens datum får gälla.

1812-08-15 Dör modern och barnen flyttar året före 1811 till Prästgården.

Tre syskon Timper till Prestgården i Forsa

1811-1812 finns hon i Prestgården hos Klockaren Lars Jacob Fragmen. Här finns även 10-årige Brodern

Pehr Hermansson ochSystern 11-åriga Greta Hermansdotter.

Tre syskon Timper finns här 1812

1812 Flickan Christina Timper kommer till Klockarsvedja då hon är 13-år gammal.

Här i Klockarsvedja finns hon hos bonden Olof Andersson f 1753 och hans nya hustru Lisa Mickelsdotter

sedan hans förra fru Anna Andersdotter dött 1811.

Här på gården finns också Olof Anderssons Anders Gustaf Kjullin från Stockholm 1791-08-23

med hustru Karin Persdotter 1792-07-16 och sonen Olof 1817-09-30.

Kjullin är min farfars farfar och var barnhusbarn.

1816 Rumsta Piga hos bonden Per Persson f 1752

1817 Fortfarande Piga hos bonden Per Persson f 1752

1819 Piga hos Nämndeman Per Jonsson i Rumsta

1837 Flyttar inom Rumsta och finns här 1837 Gamla pigan Stina Hermansdotter med oäkta dottern

Anna född 1827-12-18

1846-1848 Rumsta Gamla pigan Stina Hermansdotter Delsbo 1799-07-05 (Födelsedatumet fel?)

1848-06-04 Stina flyttar till Överby och gifter sig med Hjulmakare Per Mattson Rolin.

1848-1878 Öfverby

1878-07-06 Dör Hermansdotter Stina, f hjulmakar enkan, Överby 79-år och 1 dag gammal.

 

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

Ålder

Händelse

1799

 

Födelse 1799-10-05 Norrväna, Delsbo, (X).

1799

1 dagar

Dop 1799-10-06 Norrväna, Delsbo, (X).

1801

1 år

Systern Greta TIMPER-HERMANSDOTTER föds 1801-01-12 Norrväna, Delsbo, (X).

1801

1 år

Maken Per MATSSON PERSSON ROLIN föds 1801-09-21.

1802

 

Bosatt 1802 Norrväna, Delsbo, (X).

1802

3 år

Brodern Pehr (Per) HERMANSSON TIMPER MARCHE föds 1802-11-14 Norrväna, Delsbo, (X).

1804

4 år

Brodern Herrman TIMPER föds 1804-03-01 Norrväna, Delsbo, (X).

1806

6 år

Brodern Carl TIMPER föds 1806-05-24 Norrväna, Delsbo, (X).

1809

 

Bosatt 1809 Norrväna, Delsbo, (X).

1811

 

Bosatt 1811 Prästgården, Forsa, (X).

1812

 

Bosatt 1812-01 Klockarsveden, Forsa (X).

1812

12 år

Modern VI:32 Anna PERSDOTTER dör 1812-08-15 Delsbo, (X).

1812

12 år

Modern dör 1812-08-15 Norrväna, Delsbo, (X).

1816

 

Bosatt 1816 Klockarsvedja, Forsa, (X).

1816

 

Bosatt 1816-01 Funsta, Forsa, (X).

1817

 

Bosatt 1817 Funsta, Forsa, (X).

1819

 

Bosatt 1819 Rumsta, Forsa, (X).

1819

 

Bosatt 1819-01 Rumsta, Forsa, (X).

1827

28 år

Dottern Anna LARSDOTTER föds 1827-12-08 Rumsta, Forsa, (X).

1830

 

Bosatt 1830 Rumsta, Forsa, (X).

1831

 

Bosatt 1831 Rumsta, Forsa, (X).

1836

 

Bosatt 1836 Rumsta, Forsa, (X).

1837

 

Bosatt 1837 Rumsta, Forsa, (X).

1837

 

Bosatt 1837-01 Rumsta, Forsa, (X).

1839

40 år

Fadern Herrman TIMPER dör 1839-12-24 Delsbo, (X).

1846

 

Bosatt 1846 Rumsta, Forsa, (X).

1848

 

Bosatt 1848 Rumsta, Forsa, (X).

1848

 

Bosatt 1848-06 Överby, Forsa (X).

1848

48 år

Vigsel Per MATSSON PERSSON ROLIN 1848-06-04.

1851

 

Bosatt 1851 Överby, Forsa (X).

1855

 

Bosatt 1855 Överby, Forsa (X).

1855

55 år

Brodern Pehr (Per) HERMANSSON TIMPER MARCHE dör 1855-02-23 Krusänga, Delsbo, (X).

1858

58 år

Brodern Herrman TIMPER dör 1858-10-02 Norrväna, Delsbo, (X).

1871

 

Bosatt 1871 Överby, Forsa (X).

1871

71 år

Dottern Anna LARSDOTTER dör 1871-01-01 Byberg, Forsa, (X).

1874

74 år

Maken Per MATSSON PERSSON ROLIN dör 1874-04-19 Överby, Forsa (X).

1877

77 år

Systern Greta TIMPER-HERMANSDOTTER dör 1877-08-13 Klångsta, Forsa, (X).

1878

78 år

Död 1878-07-06 Överby, Forsa, (X).

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 5++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ANNA LARSDOTTER är min farmors mormor till Karl-Arne LINDSTRÖM:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )
   far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)
      mor: ZETTERBERG-ELG, Anna Kristina (1881 - 1968)
         mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)
            mor: LARSDOTTER, Anna (1827 - 1871)

 

ANNA LARSDOTTERS BIOGRAFI: 1827-12-08 föds Oäkta dottern Anna, så här står det i födelseboken:

Anna Dec. 8 döpt Dec. 9 oäkta fått nöddop .... pig. Stina Hermansdotter Rumsta 28-år.

1827-1854 bor i Rumsta

1854 flyttar till Byberg blir kvar där till sin död.

1868-01 Maken Jonas Olofsson emigrerar till Amerika, Fish Lake Township Minnesota.

1871-01-01 Dör Anna. Så här står det i dödsboken: Anna Larsdotter i Byberg Gift.

Jan 1 Wattusot 43-år och 23 dagar gammal enkling, Husmans hustru, Född den 8 Dec 1827 och döpt

den 9 samma månad (inskrivet av 8/1 av Högberg.) Gift 1854 med f. Bondeson Jonas Olsson i Byberg.

Med honom 6 barn 2 söner och 4 döttrar, af hvilka 1 son och 1 dotter är döda. Sjuk 14 dagar. Testam. 50+25

Hon är den första att dö detta år i Forsa.

Vattusot innebär vätskeansamling i kroppen, vanligen pga hjärtsvikt men ibland pga njur- eller leversjukdom.

 

 

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

Ålder

Händelse

1827

 

Födelse 1827-12-08 Rumsta, Forsa, (X).

1827

1 dagar

Dop 1827-12-09 Rumsta, Forsa, (X).

1828

 

Bosatt 1828 Rumsta, Forsa, (X).

1830

 

Bosatt 1830 Rumsta, Forsa, (X).

1831

 

Bosatt 1831 Rumsta, Forsa, (X).

1831

3 år

Maken Husman Jonas FORSLUND-OLOFSSON föds 1831-06-18 Byberg, Forsa, (X).

1836

 

Bosatt 1836 Rumsta, Forsa, (X).

1853

25 år

Dottern Anna JONSDOTTER föds 1853-11-18 Byberg, Forsa, (X).

1854

 

Bosatt 1854 Byberg 2.

1854

26 år

Vigsel Husman Jonas FORSLUND-OLOFSSON 1854-10-22 Byberg, Forsa, (X).

1856

28 år

Sonen Olof JONSSON SNYGG föds 1856-09-18 Byberg, Forsa, (X).

1861

 

Bosatt 1861 Byberg, Forsa, (X).

1862

34 år

Dottern Fru Margta JONSDOTTER föds 1862-01-24 Sörhoga, Forsa, (X).

1865

37 år

Sonen Tvilling Lars JONSSON föds 1865-07-15 Byberg, Forsa, (X).

1865

37 år

Dottern Tvilling Sigrid JONSDOTTER föds 1865-07-15 Byberg, Forsa, (X).

1865

37 år

Sonen Tvilling Lars JONSSON dör 1865-09-29 Byberg, Forsa, (X).

1866

38 år

Dottern Tvilling Sigrid JONSDOTTER dör 1866-02-16 Byberg, Forsa, (X).

1866

38 år

Dottern Sigrid FORSLUND föds 1866-08-21 Byberg, Forsa, (X).

1868

 

Bosatt 1868 Byberg, Forsa, (X).

1868

 

Maken Jonas FORSLUND-OLOFSSONemigrerar till Amerika 1868-01 Fish Lake Township Minnesota.

1870

 

Bosatt 1870 Byberg, Forsa, (X).

1871

43 år

Död 1871-01-01 Byberg, Forsa, (X).

1871

 

Bouppteckning 1871-01-09 Byberg, Forsa, (X).

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 4++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

MARGTA JONSDOTTER är min farmors mor:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Oäkta Anna Kristina (1881 - 1968)

mor: JONSDOTTER, Margta (1862 - 1938)

 

MARGTA JONSDOTTERS BIOGRAFI: Margtas mor dör 1871-01-01 och hennes far har dragit iväg till

Amerika 1868 så Margta blir ensam 9-år gammal och får fosterföräldrar.

Fosterföräldrar blir Bonden Jonas Andersson d.ä.född 1817-03-23 och hans hustru Margta Johansdotter

född 1825-02-06 gift 1849 det är Jonas andra gifte, de har en dotter Karin född 1853-09-14 enligt

Husförhör, 1871-1880.

Familjen samlas:

Margta, kommer till faderns mor änkan Sigrid Johansdotter och hennes son Johan Olofsson född 1837-01-21

tillsammans med Husman Jonas Olofssons övriga barn som han lämnade då han flyttade till Amerika dottern

Anna f. 1853, sonen Olof f.1856 och dottern Sigrid f.1866 enligt Husförhör, 1871-1880.

 

Enligt FOLKRÄKNING 1900 finns Familjen i Forsa:

Julius Elg, f. 1862 i Vahlö Stockh. l., Soldat N:o 6

Margta Jonsdotter, f. 1862 i Forsa

Ida Mariana, f. 1886 i Forsa

Per Johan, f. 1890 i Forsa

Karl Herman, f. 1892 i Forsa, emigrerade till Amerika.

Jonas Erik, f. 1895 i Forsa

Julius Rickard, f. 1897 i Forsa

 

 

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

Ålder

Händelse

1862

 

Födelse 1862-01-24 Sörhoga, Forsa, (X).

1862

2 dagar

Dop 1862-01-26 Sörhoga, Forsa, (X).

1862

2 mån

Maken Äventyrare Julius ZETTERBERG ELG

föds 1862-04-08 Kålbo, Lunds ägor, Valö (C).

1863

 

Bosatt 1863 Byberg, Forsa, (X).

1865

3 år

Brodern Tvilling Lars JONSSON föds 1865-07-15 Byberg, Forsa, (X).

1865

3 år

Systern Tvilling Sigrid JONSDOTTER föds 1865-07-15 Byberg, Forsa, (X).

1865

3 år

Brodern Tvilling Lars JONSSON dör 1865-09-29 Byberg, Forsa, (X).

1866

4 år

Systern Tvilling Sigrid JONSDOTTER dör 1866-02-16 Byberg, Forsa, (X).

1866

4 år

Systern Sigrid FORSLUND föds 1866-08-21 Byberg, Forsa, (X).

1870

 

Bosatt 1870 Byberg, Forsa, (X).

1870

8 år

Halvbrodern Walter FORSLUND föds 1870-09-29 Fish Lake Township Minnesota.

1871

 

Bosatt 1871 Nansta, (X).

1871

8 år

Modern IV:8 Oäkta Anna LARSDOTTER dör 1871-01-01 Byberg, Forsa, (X).

1872

10 år

Halvbrodern John (Johannes) FORSLUND föds 1872-12-25 Fish Lake Township Minnesota.

1873

 

Bosatt 1873 Byberg, (X).

1874

12 år

Halvbrodern Louise (Lars) FORSLUND föds 1874-12-13 Fish Lake Township Minnesota.

1875

13 år

Bosatt 1875-11-19 Byberg, (X).

1876

14 år

Halvbrodern W Vilhelm (Willie) FORSLUND föds 1876-09-11 Fish Lake Township Minnesota.

1878

16 år

Halvbrodern Anders FORSLUND föds 1878-10-23 Fish Lake Township Minnesota.

1879

 

Bosatt 1879 Byberg, (X).

1879

16 år

Halvbrodern Anders FORSLUND dör 1879-01-14 Fish Lake Township.

1879

17 år

Halvbrodern Andrew (Anders) Edwin FORSLUND föds 1879-12-22 Fish Lake Township Minnesota.

1880

 

Bosatt 1880 Byberg, (X).

1881

19 år

Halvsystern Tilda FORSLUND föds 1881-12-15 Fish Lake Township Minnesota.

1881

19 år

Dottern Anna Kristina ZETTERBERG-ELG föds 1881-12-22 Nansta, Forsa (X).

1883

20 år

Halvsystern Emma FORSLUND föds 1883-01-15 Fish Lake Township Minnesota.

1883

21 år

Halvsystern Tilda FORSLUND dör 1883-10-10.

1885

 

Flyttar från Hudiksvall 1885.

1885

23 år

Halvsystern Tilda (Matilda Tina) FORSLUND föds 1885-02-16 Fish Lake Township Minnesota.

1885

23 år

Vigsel Äventyrare Julius ZETTERBERG ELG 1885-11-28 Nansta, Forsa, (X).

1886

24 år

Dottern Ida Mariana ELG föds 1886-04-30 Nansta, Forsa (X).

1887

25 år

Halvsystern Christin FORSLUND föds 1887-05-07 Fish Lake Township Minnesota.

1887

25 år

Halvbrodern John (Johannes) FORSLUND dör 1887-12-27.

1888

26 år

Sonen Per Johan ELG föds 1888-05-28.

1888

26 år

Halvsystern Lina (Lena?) FORSLUND föds 1888-11-21 Fish Lake Township Minnesota.

1889

27 år

Sonen Per Johan ELG dör 1889-02-25.

1890

28 år

Sonen Per Johan ELG föds 1890-03-20 Nansta, Forsa (X).

1891

 

Bosatt 1891 Nansta, Forsa (X).

1891

29 år

Halvsystern Minnie (Mayme) FORSLUND föds 1891-10-29 Fish Lake Township Minnesota.

1892

     30år

 

Sonen Karl Herman ELG Föds 1892-02-07.

1894

31 år

Dottern Odöpt Flicka föds 1894-01-01 Nansta, Forsa (X).

1894

31 år

Dottern Odöpt Flicka dör 1894-01-07 Nansta, Forsa (X).

1895

 

Bosatt 1895 Nansta, Forsa (X).

1895

33 år

Sonen Odöpt Jonas Erik ELG föds 1895-05-14 Nansta, Forsa (X).

1896

 

Bosatt 1896 Nansta, Forsa, (X).

1897

35 år

Sonen Odöpt Julius Rickard ELGH föds 1897-04-20 Nansta, Forsa, (X).

1900

 

Bosatt 1900 Nansta, Forsa, (X).

1901

 

Bosatt 1901 Nansta, Forsa, (X).

1905

43 år

Dottern Märta Teresia ZETTERBERG ELG föds 1905-04-27 Forsa, (X).

1907

 

Bosatt 1907 Nansta, Forsa, (X).

1910

48 år

Halvsystern Lina (Lena?) FORSLUND dör 1910-08-17.

1914

52 år

Fadern Husman Jonas FORSLUND-OLOFSSON dör 1914-11-14 Fish Lake Township Minnesota.

1919

57 år

Halvsystern Christin FORSLUND dör 1919-02-10.

1927

64 år

Dottern Ida Mariana ELG dör 1927-01-18 Nansta, Forsa, (X).

1929

67 år

Systern Anna JONSDOTTER dör 1929-04-22.

1933

71 år

Sonen Odöpt Jonas Erik ELG dör 1933-02-03 Solbackens sanatorium, Hedemora, (W).

1938

76 år

Död 1938-12-22 Forsa, (X).

1938

 

Begravning 1938-12-31 Forsa Kyrka (X).

 

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 3++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ANNA KRISTINA ZETTERBERG-ELG är min farmor:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

mor: ZETTERBERG-ELG, Oäkta Anna Kristina (1881 - 1968))

 

SÖMMERSKAN ANNA KRISTINA ZETTERBERG-ELGS BIOGRAFI:

1881-12-22 Föds som oäkta dotter Anna Stina fader ingen angiven moder Jonsdotter Margta, piga,

Nansta modern är 19-år gammal

1897-12-24 Piga hos Daniel Olsson, Långby, då 16-år gammal.

1902-09-15 Oäkta Martin föds Anna Kristina var inte gift med Anders då Martin föddes

1902-11-05 Arbetar som sömmerska.i Långby.

1903-10-17 Lysning.

1903-10-17 Här flyttar Anna Stina och Anders Lindström ihop och bosätter sig i Överby. Anders är Husman och

Anna Stina Sömmerska. Värnpliktsnummer 247 62/02

1903-11-11 gifter Anders och Anna Kristina sig så här står det i vigselboken: Anders Lindström, Husman,

Överbyn Anna Stina Elg pigan Överbyn

1905-04-25 Flyttnings betyg för ansökan om emigration, här tänker Anders och Anna Stina emigrera till

Amerika, men det blev aldrig av. Hur hade släkten sett ut om de emigrerat?

1897-1913 i Överby förutom ett år i Långby

1914-10-29 Hillen

1916-11-11 Veda

1919-11-07 flytt inom Veda.

1920-11-23 flytt inom Veda.

1924-11-20 Hillen

1925 Egna hemmen Iggesund.

1968-09-05 dör Lindström född Elg, Anna Stina

En liten kärring sur och elak många gånger.

Skämdes för att hennes Far Julius Elg rymde från kärring och barn till Nord Amerika

Julius Elgs son Karl- Herman följde sin far i spåren och stack också till Amerika

För att leta sin far kanske?

Julius Elg var inte gift med Margta då Ann Kristina föddes.

 

 

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

Ålder

Händelse

1881

 

Bosatt 1881-12-22 Nansta.

1881

 

Födelse 1881-12-22 Nansta, Forsa (X).

1886

4 år

Systern Ida Mariana ELG föds 1886-04-30 Nansta, Forsa (X).

1888

6 år

Brodern Per Johan ELG föds 1888-05-28.

1889

7 år

Brodern Per Johan ELG dör 1889-02-25.

1890

8 år

Brodern Per Johan ELG föds 1890-03-20 Nansta, Forsa (X).

1891

 

Bosatt 1891 Nansta, Forsa (X).

1892

10 år

Brodern Odöpt Carl Herman ZETTERBERG ELG

föds 1892-02-07 Nansta, Forsa (X).

1894

12 år

Systern Odöpt Flicka föds 1894-01-01 Nansta, Forsa (X).

1894

12 år

Systern Odöpt Flicka dör 1894-01-07 Nansta, Forsa (X).

1895

 

Bosatt 1895 Nansta, Forsa (X).

1895

13 år

Brodern Odöpt Jonas Erik ELG föds 1895-05-14 Nansta, Forsa (X).

1896

14 år

Adm 1896-05-25.

1897

15 år

Brodern Odöpt Julius Rickard ELGH föds 1897-04-20 Nansta, Forsa, (X).

1897

16 år

Bosatt 1897-12-24 Överby, Forsa (X).

1901

 

Bosatt 1901 Överby, Forsa, (X).

1902

20 år

Födelse Martin 1902-09-15 Överby, Forsa, (X).

1902

20 år

Sonen Martin LINDSTRÖM föds 1902-09-15 Överby, Forsa, (X).

1902

20 år

Bosatt 1902-11-05 Långby, Forsa, (X).

1903

21 år

Bosatt 1903-10-17 Överby, Forsa, (X).

1903

21 år

Lysning Anders LINDSTRÖM 1903-10-17 Överby, Forsa (X).

1903

21 år

Bosatt 1903-11-11 Överby.

1903

21 år

Vigsel Anders LINDSTRÖM 1903-11-11 Överby, Forsa (X).

1904

22 år

Dottern Marta OLSSON FÖDD LINDSTRÖM föds 1904-08-09 Överby, Forsa, (X).

1905

23 år

Betyg för emigration 1905-04-25 Överby, Forsa, (X).

1905

23 år

Systern Märta Teresia ZETTERBERG ELG föds 1905-04-27 Forsa, (X).

1906

24 år

Sonen Ungkarlen Karl LINDSTRÖM föds 1906-11-15 Överby, Forsa, (X).

1907

 

Bosatt 1907 Överby, Forsa (X).

1913

 

Bosatt 1913 Överby, Forsa (X).

1914

32 år

Bosatt 1914-10-29 Hillen, Forsa, (X).

1916

34 år

Dottern Edit LINDSTRÖM GIFT ENGHOLM föds 1916-07-02 Hillen, Forsa, (X).

1916

34 år

Bosatt 1916-11-11 Veda, Forsa, (X).

1919

37 år

Bosatt 1919-11-07 Veda, Forsa, (X).

1920

38 år

Bosatt 1920-11-23 Veda, Forsa, (X).

1921

39 år

Dottern Karin LINDSTRÖM GIFT BERGLUND föds 1921-08-06 Veda, Forsa, (X).

1924

42 år

Bosatt 1924-11-20 Hillen, Forsa, (X).

1925

 

Bosatt 1925 Iggesund.

1927

45 år

Systern Ida Mariana ELG dör 1927-01-18 Nansta, Forsa, (X).

1933

51 år

Brodern Odöpt Jonas Erik ELG dör 1933-02-03 Solbackens sanatorium, Hedemora, (W).

1938

57 år

Modern Fru Margta JONSDOTTER dör 1938-12-22 Forsa, (X).

1940

 

Fadern Äventyrare Julius ZETTERBERG ELG dör 1940.

1957

 

Brodern Carl Herman ZETTERBERG ELG dör 1957 Denver Colorado, USA.

1968

86 år

Död 1968-09-05 Iggesund 3:27.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 2++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MARTIN LINDSTRÖM är min far:

LINDSTRÖM, Karl-Arne (1940 - )

far: LINDSTRÖM, Martin (1902 - 1992)

 

MARTIN LINDSTRÖM BIOGRAFI:

1902-09.15 föds Oäkta sonen MARTIN LINDSTRÖM han föds 15/9 1902 Far Anders Lindström f vice korpral

Överby, 1881-09-02 (datumet är överstruket i födelseboken för Forsa) och hustru Ann Stina Elg, piga,

Överby 1881-12-22

1922 Flottan, militärtjänstgöring.

1940-06-01 gifter han sig med MARIA (MAJA) KRISTINA ERIKSSON f 1905-04-25.

1940-09-18 får de sonen Karl-Arne Tre månader efter att de gift sig, fy på sig.

1942-03-02 dotter Ingegerd

1947 börjar bygga eget hem med hjälp av Johan Mackin. som senare emigrerade till Amerika med hela familjen.

Fabriksarbetare i Forså Bruk, gick skiftgång vilket han hade svårt med,

var med om en olycka i fabriken skadade foten och handlederna.

Fick skola om till målare och fick dagskift.

Hobby: Trädgården, bridge och resor.

Var Näsviken trogen hela livet

 

Namnet Lindström kommer från farfars farfar Carl Lindström, Carl tog namnet Lindström som sitt

Soldatnamn

när han blev Soldat i Forsa Regemente som Vice Korpral No: 40.

Han var husman i en by i Näsviken som heter Klockarsvedja.

Troligtvis tog han namnet för att trädet Lind fanns i Klockarsvedja och Ström kom säkert av att Dellens

strömmade ner mot Näsviken.

Det var vanligt att man gjorde sådana här kompinationer på 1850-talet.

 

Värnpliktig 315 62/22 MARTIN LINDSTRÖM som flottist Ca: 1922

Flottan, militärtjänstgöring men var.

Var man är förlagd står på mössbandet men de har inga mössor på sig.
Man kan gissa på Stockholm närmast ligger Berga örlogsskolor (BÖS).
Med tanke på åldern på bilden, så är nog inte Musköbasen aktuell.

315 är ordningsnummer
62 Ljusdals rullföringsområde-Jämtlands inskrivningsområde.
22 1922

 

 

 

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

Ålder

Händelse

1902

 

Födelse 1902-09-15 Överby, Forsa, (X).

1902

1 mån

Dop 1902-11-05 Forsa, (X).

1904

1 år

Systern Marta OLSSON FÖDD LINDSTRÖM föds 1904-08-09 Överby, Forsa, (X).

1905

2 år

Makan Maria Kristina ERIKSSON föds 1905-04-25 Hudiksvall.

1906

4 år

Brodern Ungkarlen Karl LINDSTRÖM föds 1906-11-15 Överby, Forsa, (X).

1907

 

Bosatt 1907 Överby, Forsa (X).

1913

 

Bosatt 1913 Överby, Forsa (X).

1914

12 år

Bosatt 1914-10-29 Hillen, Forsa, (X).

1916

13 år

Systern Edit LINDSTRÖM GIFT ENGHOLM föds 1916-07-02 Hillen, Forsa, (X).

1916

14 år

Bosatt 1916-11-11 Veda, Forsa, (X).

1919

17 år

Bosatt 1919-11-07 Veda, Forsa, (X).

1920

18 år

Bosatt 1920-11-23 Veda, Forsa, (X).

1921

18 år

Systern Karin LINDSTRÖM GIFT BERGLUND

föds 1921-08-06 Veda, Forsa, (X).

1922

 

Flottist 1922 Ljusdals rullföringsområde.

1924

22 år

Bosatt 1924-11-20 Hillsta, Forsa, (X).

1926

 

Bosatt 1926 Hillen, Forsa, (X).

1929

27 år

Bosatt 1929-10-31 Böle, Forsa (X).

1933

 

Bosatt 1933 Byberg, Forsa, (X).

1940

 

Bosatt 1940 Sjöstens.

1940

37 år

Lysning Maria Kristina ERIKSSON 1940-05-26 Forsa, (X).

1940

37 år

Vigsel Maria Kristina ERIKSSON 1940-06-01 Forsa Kyrka (X).

1940

38 år

Sonen spjuvern Karl-Arne LINDSTRÖM föds 1940-09-18 Forsa, (X).

1941

 

Bosatt 1941 Övernäs, Forsa, (X).

1942

 

Bosatt 1942 Övernäs, Forsa, (X).

1943

40 år

Dottern Ingegerd LINDSTRÖM föds 1943-03-02 Forsa, (X).

1968

65 år

Modern Anna Kristina ZETTERBERG-ELG dör 1968-09-05 Iggesund 3:27.

1971

68 år

Fadern Anders LINDSTRÖM dör 1971-06-26 Iggesund, (X).

1978

75 år

Systern Marta OLSSON FÖDD LINDSTRÖM dör 1978-02-06 Näsviken, Forsa, (X).

1984

82 år

Brodern Ungkarlen Karl LINDSTRÖM dör 1984-12-26 Hudiksvall,(X).

1987

84 år

Systern Edit LINDSTRÖM GIFT ENGHOLM dör 1987-01-09 Hudiksvall, (X).

1991

88 år

Makan Maria Kristina ERIKSSON dör 1991-04-08 Övernäs.

1992

90 år

Död 1992-12-14 Tamm Kanalsväg 9.

1992

 

Begravning 1992-12-20 Forsa Kyrka.

 

 

Ett kort på morsan då hon går på Forsa folkhögskola året är 1925,

morsan Maja Lindström vid krysset.

++++++++++++++++++++++++++++++GENERATION 1++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

KARL ARNE LINDSTRÖMS BIOGRAFI:

1940-09-18 föds Karl-Arne

1940 Bor hos Sjöstens i Näsviken

1941-08-04 Döpt

1947 Börjar skolan Forsså Skola

1947 Klass 1 Hösten Signe Price Lärare

1947 Klass 1 Våren Selma Fagerström Lärare

1948 Klass 2 Hösten och Våren Signe Price Lärare

1949 Klass 3 Hösten och Våren Greta Nylen Lärare

1950 Klass 4 Hösten och Våren Ingrid Lindgren Lärare

1951-1952 Klass 5-6 Hösten och Våren Dagmar Ebbesen Lärare

1953 Klass 7 Lunds skola Hösten endast en termin Lärare Greta Nylen igen

1954 Fortsättningsskola en termin våren hemkunskap och sedan skogsvård detta var 1:a steget till obligatorisk

7:e klass i 2 terminer

1963-12-31 Förlovning med Ingrid Bengtsson

1966-09-10 Vigsel Ingrid Irene BENGTSSON i Forsa Kyrka

  

Sammanfattning personhistoria:

Årtal

Ålder

Händelse

1940

 

Födelse 1940-09-18 Forsa, (X).

1940

 

Bosatt 1940-09-18 Sjöstens.

1941

10 mån

Dop 1941-08-04 Sjöstens.

1942

 

Bosatt 1942 Övernäs.

1942

1 år

Makan Ingrid Irene BENGTSSON föds 1942-03-20 Hudiksvalls Lasarett.

1943

2 år

Systern Ingegerd LINDSTRÖM föds 1943-03-02 Forsa, (X).

1947

6 år

Utbildning 1947-08-18 Forså Skola.

1953

 

Utbildning 1953 Lunds Skola.

1954

 

Började Arbeta 1954-02 Näsvikens Cooperativa Handelsförening.

1954

 

Konfirmation 1954-05 Forsa Kyrka.

1959

 

Militärtjänstgöring 1959 A4 Östersund.

1960

 

Semesterresa 1960 Mallorca.

1960

20 år

Militärtjänstgöring 1960-09-18 A4 Östersund.

1963

22 år

Semesterresa 1963-08-05 Stensö.

1963

23 år

Förlovning Ingrid Irene BENGTSSON 1963-12-31 Hudiksvall.

1964

23 år

Utflykt 1964-07-05 Furuvik med Peter Olsson.

1964

23 år

Semesterresa 1964-08-03 Djulö Camping.

1965

 

Utflykt 1965 Jössebo Djurpark.

1965

 

Semesterresa 1965 Ramsvik.

1965

24 år

Semesterresa 1965-04-25

1966

 

Lysning Ingrid Irene BENGTSSON 1966 Delsbo Kyrka.

1966

 

Arbete 1966 Delsbo.

1966

 

Semesterresa 1966 Sonfjällen, med Olle Käll

och Siri Larsson

1966

25 år

Vigsel Ingrid Irene BENGTSSON 1966-09-10 Forsa Kyrka.

1966

25 år

Bosatt 1966-09-11 Delsbo Konsumhuset.

1967

26 år

Sonen Kent- Stefan LINDSTRÖM

föds 1967-07-11 Hudiksvalls Lasarett.

1967

26 år

Bosatt 1967-09-03 Harmånger.

1967

26 år

Arbete 1967-09-10 Harmånger.

1969

 

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1969 Dellen.

1969

 

Bosatt 1969 Harmånger Ny Bostad.

1969

28 år

Dottern Marita Irene Jenny LINDSTRÖM föds 1969-05-18 Hudiksvalls Lasarett.

1970

 

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1970 Dellen.

1970

 

Utflykt Ingrid Irene BENGTSSON 1970 Ofärne.

1971

 

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1971 Stensö.

1971

 

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1971-05 Björnrike.

1971

 

Bosatt 1971-12 Kiruna Tallplan 3 f Lombolo.

1971

31 år

Arbete 1971-12-07 Kiruna, Lappgatan.

1972

 

Martin och Maja besöker Fam. Lindström 1972 Kiruna Tallplan 3 f Lombolo.

1972

 

Arthur och Margret besöker Fam. Lindström 1972 Kiruna Tallplan 3 f Lombolo.

1972

 

Martin och Maja besöker Fam. Lindström 1972 Kiruna Tallplan 3 f Lombolo.

1972

31 år

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1972-08-21 Dellen.

1973

 

Militärtjänstgöring 1973 A4 Östersund.

1973

32 år

Sonen Paul Arne LINDSTRÖM föds 1973-09-07 Kiruna.

1976

 

Arbete 1976 Köping Nyckelbergs Hallen.

1976

 

Bosatt 1976 Köping Nygård.

1981

 

Utbildning 1981-12 Ullevi Skola Köping.

1982

 

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1982 Ramsvik.

1983

 

Examen 1983-12 Ullevi Skola Köping.

1984

 

Bosatt 1984 Köping Fågelvägen.

1984

 

Arbete 1984 Valskog i Västmanland.

1985

 

Konferans Konsum 1985 Tyskland.

1985

 

Konferans Konsum 1985 Belgien.

1985

 

Konferans Konsum 1985 Holland.

1988

 

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1988 Ramsvik.

1988

48 år

Köper Wasa Livs 1988-10-01 Arboga.

1989

 

Bosatt 1989 Arboga Violinvägen 18.

1990

49 år

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1990-09-16 Rhodos.

1991

 

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 1991 Ramsvik.

1991

50 år

Modern Maria Kristina ERIKSSON dör 1991-04-08 Övernäs.

1992

52 år

Fadern Martin LINDSTRÖM dör 1992-12-14

Tamm Kanalsväg 9.

1999

58 år

Wasa Livs upphör 1999-05-02 Arboga.

1999

58 år

Bosatt 1999-07-30 Arboga Ekvägen 11c.

2000

 

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 2000 Ramsvik.

2000

 

Utflykt Ingrid Irene BENGTSSON 2000 Helsingfors Färjan.

2000

 

Semester Ingrid Irene BENGTSSON 2000-09 Kreta.

2001

 

Utflykt Ingrid Irene BENGTSSON 2001 Ålandsfärjan.

2002

 

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2002-04 Sälen.

2002

 

Utflykt Ingrid Irene BENGTSSON 2002-07 Djulö Camping.

2002

61 år

Bröllop vår son Paul gifter sig 2002-07-13 Köping Kyrka.

2002

61 år

Bröllopsfest 2002-07-27 Hos Cina och Palle.

2002

62 år

Testamente 2002-09-30 Finns i datorn.

2003

 

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2003-08 Ramsvik.

2003

 

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2003-08 Turkiet.

2004

 

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2004 Västkusten.

2004

63 år

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2004-08-27 Turkiet.

2005

64 år

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2005-05-25 Tunisien.

2005

 

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2005-07 Danmark.

2005

 

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2005-08 Ramsvik.

2005

64 år

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2005-08-27 Malta.

2008

 

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2008-07 Vättern.

2008

 

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2008-08 Västkusten.

2008

 

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2008-08 Danmark.

2009

68 år

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2009-04-15 Kanarieöarna.

2009

 

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2009-07 Riga.

2009

68 år

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2009-07-06 Husbilen.

2009

68 år

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2009-07-20 Göta Kanal.

2009

69 år

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2009-09-23 Ixia/Lindos, Grekland.

2010

69 år

Semesterresa Ingrid Irene BENGTSSON 2010-07-19 Västkusten.

2012

71 år

Resa Ingrid Irene BENGTSSON 2012-07-27 Estland, Tallinn.

2014 74 år Bosatt Arboga Ekvägen 11c.

 

 

Tillbaka till toppen av sidan.